Shutterstock
Hundägare

Därför bör hundägare alltid plocka upp efter hunden

Det finns fler viktiga anledningar än den uppenbara, enligt ett flertal studier.

De flesta av oss har någon gång försökt få bort resterna av illaluktande hundbajs som har letat sig in spåren i våra mönstrade skosulor.

De flesta vet också att det av samma anledning att det är klokt att vara uppmärksam på var man trampar när man rör sig på trottoarer, gräsmattor och gångstigar.

Men förutom de uppenbara skälen till att plocka upp efter sin hund finns det, enligt forskare, flera andra viktiga skäl som de flesta inte tänker på. Det skriver The Conversation.

Hundavföring på gator, i parker och i stadsmiljöer kan utgöra en potentiell hälsorisk för både människor och andra husdjur, eftersom den kan innehålla en problematisk cocktail av sjukdomsframkallande mikroorganismer, allt från salmonella till campylobacter och kolibakterier.

Spillningen kan också innehålla flera olika parasiter som potentiellt kan överföras och till och med bosätta sig i människor.

En av dem är den encelliga och mycket smittsamma giardiaparasiten, som utsöndras som äggcystor i hundavföring och överförs till människor, där parasiten infekterar tarmen och gör värden sjuk med diarré.

Smitta kan ske från själva hundbajset till munnen – exempelvis på grund av dålig handhygien eller genom förorenat vatten, en förorenad matskål eller ett förorenat område, eftersom parasiten tydligen kan överleva i flera månader i vissa miljöer.

Därför kan den också lätt överföras om en hund undersöker bajset efter en annan hund, eller om en hund slickar sig själv där bak och sedan slickar en annan hund eller människa runt munnen.

Möjlig källa till resistenta bakterier

En annan potentiell hälsorisk med hundavföring är enligt forskarna att den kan vara en källa till överföring av antibiotikaresistenta bakterier mellan hundar och människor.

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften ScienceDirect 2016 beskriver en grupp internationella forskare en växande oro kring den snabba spridningen av resistenta bakterier, som exempelvis MRSA, mellan husdjur på senare år.

Forskarna nämner också att spridningen av de motståndskraftiga bakterierna potentiellt kan innebära risken att de överförs till människor, samt att genetiska analyser har visat att bakteriestammarna hos infekterade människor och djur har visat sig vara mycket identiska.

I en rapport från september 2020 pekar forskare vid Sydneys tekniska universitet dessutom ut hundavföring som sköljts med av regnvatten som en av orsakerna till vattenförorening i en förort till Sydney.

Forskarna bakom rapporten drar dock ingen slutsats om huruvida hundavföring också spelar en roll för vattenföroreningar på andra håll.