Därför är din pollenallergi extra svår i år

Om du lider av hösnuva eller någon annan säsongsbunden allergi kan dina symtom bli markant värre i år. Det har forskare en naturlig förklaring till.

För pollenallergiker har denna vår varit värre än någonsin. Även vuxna människor i 30-, 40- och 50-årsåldern som aldrig tidigare har lidit av hösnuva och pollenallergi, får för första gången i sitt liv besvärande symtom i ögon, näsa och svalg.

"Pollensäsongen har varat cirka tre veckor längre än för 30 år sedan och det finns omkring 20 procent mer pollen i luften", förklarar Dr Neelu Tummala, som är öron-, näsa-, halsspecialist vid Climate Health Institute på George Washingtonuniversitetet.

Högre temperaturer ger mer pollen

Det handlar i själva verket om ett slags "pollenstorm", som är indirekt relaterad till de klimatförändringar som påverkar hela världen. När mängden koldioxid ökar producerar träden och växter mer pollen.

Samtidigt blir det en ond cirkel, i vilken klimatförändringarna orsakar att det frisätts mer pollen under längre perioder och pollen i sig själv är en faktor som driver klimatförändringarna genom att främja bildandet av atmosfäriska moln.

Utlöser molnbildning

När pollenkorn kommer i kontakt med fuktighet fragmenteras de och blir minimala så kallade sub-pollen particles (SPP), som är kortare än en my (en tusendel av en millimeter).

Dessa mikroskopiska pollenfragment kommer lättare ned i luftvägarna, där de uppehåller sig längre och ger grogrund för ökad inflammation.

Både pollenkorn och SPP utlöser samtidigt bildandet av atmosfäriska moln. Det är nämligen lättare för vattenånga att kondensera när den kan binda sig till partiklar som damm och pollen. När lagom mycket vatten har kondenserat på sådana partiklar, bildas ett moln. Dessa molnformationer höjer temperaturen i atmosfären.

Mätningar i särskilda pollenkammare

Brianna Matthews, Alyssa Alsante och Sarah Brooks, tre forskare som tidigare har studerat hur ekträd utsöndrar SPP vid olika fuktighetsgrader, har i en studie tittat närmare på vanliga allergiframkallande växter, repen och malört.

De mätte hur mycket SPP varje pollenkorn bildade genom att placera de båda pollentyperna i speciella klimatkammare och utsätta dem för varierande fuktighetsnivåer och vindpåverkan under flera timmar.

Bättre allergiprognoser i framtiden

Mätningarna avslöjade bland annat att de små pollenpartiklarna (SPP) inte var speciellt effektiva för att stimulera molnbildningen jämfört med hela pollenkorn.

Med denna uppdaterade kunskap om hur mycket pollen och SPP bidrar till bildandet av atmosfäriska moln kan forskarna framledes göra mycket mer exakta klimatmodeller och på så sätt lättare förutspå hur allergiker kommer att påverkas.