Shutterstock

Dålig sömn kan leda till blodproppar

Dålig sömn under längre tid kan leda till allvarliga sjukdomar som åderförkalkning och blodproppar. Nu vet forskarna varför.

En god nattsömn är viktig för hälsan och undersökningar visar att de som sover dåligt löper en ökad risk för bland annat åderförkalkning och blodproppar. Nu har forskare avslöjat varför så är fallet.

Åderförkalkning uppstår när klumpar av fettämnen sätter sig på insidan av blodkärlen, vilket gör det svårt för blodet att passera. Ännu värre blir det av att immunförsvaret reagerar med att sända ut vita blodkroppar, som bidrar till blockaden.

Forskare vid Harvard Medical School i USA undersökte hur sömn påverkar mekanismen genom att använda möss som var genetiskt disponerade för åderförkalkning.

Sömnrubbningar ledde till åderförkalkning hos möss

Under tolv veckor störde forskarna sömnen för en del av mössen genom att dra en metallstång längs burens botten varannan minut. När stången träffade mössen, blev de tvungna att krypa undan för att inte klämmas mot burväggen.

Resultatet blev att de djur som störts fick mer åderförkalkning med fler vita blodkroppar. Samtidigt minskade mängden av signalsubstansen hypokretin i deras hjärna.

Fett och vita blodkroppar sätter sig på insidan av blodkärlen hos personer som sover dåligt.

Kranskärlets vägg

1

Anhopning av fett och immunceller.

2
© Shutterstock

Forskarna fann också receptorer för signalsubstansen i mössens benmärg, där de vita blodkropparna bildas, och de kunde därmed påvisa ett samband:

Hypokretin minskar produktionen av vita blodkroppar och när sömnstörda möss får slut på den aktuella substansen kan de vita blodkropparna anhopas i kärlen.

På sikt kan upptäckten leda fram till medicin som bromsar förloppet hos personer med kronisk sömnbrist.