Shutterstock
Kvinna, säng, sömn

Dålig sömn ger hjärt-kärlsjukdomar

Så kallat omedvetet vaket tillstånd kan öka risken för blodproppar och åderförkalkning.

För första gången någonsin har forskare visat ett tydligt samband mellan frekvensen och längden av så kallat omedvetet vaket tillstånd under sömnen och en ökad risk för att dö av hjärt-kärlsjukdomar.

Studien är resultatet av analyser av 8001 män och kvinnor och speciellt kvinnor är utsatta.

Kvinnor, som ofta upplever omedvetet vaket tillstånd under sömnen, löper nästan dubbelt så stor risk att dö av en hjärt-kärlsjukdom som den allmänna kvinnliga befolkningen. Samma samband var mindre tydligt bland män, som bara löper en fjärdedels förökad risk.

Omedvetet vaket tillstånd är helt normalt

Omedvetet vakna perioder under sömnen är helt normala. De sker spontant och är en del av kroppens förmåga att svara på potentiellt farliga situationer. Kroppen gör dig så att säga redo, eftersom den registrerar ljud, smärta, andningsproblem, temperaturförändringar eller ljus.

Enligt forskarna bakom studien är det oklart varför det föreligger skillnader mellan kvinnor och män. En del av förklaringen kan vara att kvinnors kroppar reagerar annorlunda på de signaler som orsakar omedvetet vaket tillstånd.

För att slippa de halvvakna perioderna uppmanar forskarna att man undviker buller- och ljuspåverkan när man ska sova, undviker övervikt och man behandlar eventuell sömnapné.