Shutterstock
Mätning

Brittiska femåringar är upp till sju centimeter kortare än sina jämnåriga i väst

Sedan 1985 har brittiska barn trillat ned omkring 30 platser i internationella mätningar av deras genomsnittliga längd – och forskare har en möjlig förklaring.

Hundratals små genetiska variationer i vår arvsmassa bär det största ansvaret för hur långa vi blir, men miljöfaktorer som sömn, kost, näring och sjukdomar kan också spela in.

Nu visar siffror från den så kallade Non-communicable risk factor collaboration, som är ett globalt nätverk av hälsoforskare, att brittiska femåringar i genomsnitt är omkring sju centimeter kortare än sina jämnåriga i andra västländer.

Det skriver bland annat The Guardian och The Times.

1985 placerade sig femåriga brittiska flickor och pojkar på 69:e plats bland 200 länder i en sammanställning av barnens genomsnittslängd. Vid den tiden var de i genomsnitt 111 respektive 111,4 centimeter långa.

Nu ligger de brittiska flickorna på 96:e plats och pojkarna på plats 102 i de internationella mätningarna, med en genomsnittlig längd på 111,7 centimeter för flickorna och 112,5 centimeter för pojkarna.

"De har tappat 30 placeringar, vilket är ganska uppseendeväckande", förklarar Tim Cole, som är professor och expert på barns tillväxttakter vid Great Ormond Street Institute of Child Health som tillhör University College London till The Guardian.

"Frågan är bara varför."

Pekar ut flera möjliga orsakar

Experter påpekar att dålig kost och generella besparingar inom den nationella sjukvården som inleddes 2010 kan vara några av orsakerna och att längden kan vara en viktig indikator för barns allmänna livsvillkor, inklusive sjukdom och infektioner, fattigdom, stress och sömnkvalitet.

Professor Tim Cole vid University College förklarar dessutom att ytterliga data från forskarnas sammanställning av 19-åringars längd tyder på att ekonomiska faktorer rent faktiskt delvis kan ligga bakom de brittiska barnens förlorade placeringar internationellt.

Världens längsta barn finns i Nederländerna, där den genomsnittliga längden för en femårig pojke är 119,6 centimeter, medan en femårig flicka i genomsnitt är 118,4 centimeter.

I Frankrike är genomsnittslängden 114,7 centimeter bland pojkarna och 113,6 centimeter bland flickorna. I Tyskland är längden 113,3 centimeter för flickor och 114,8 centimeter för pojkar, medan den genomsnittliga längden för en dansk femårig flicka enligt mätningarna ligger på 118,1 centimeter och 117,4 centimeter för pojkarna.