Shutterstock

Brist på viktigt vitamin kan bli livshotande

För låg koncentration av detta vitamin i kroppen kan få fatala konsekvenser.

Det finns i livsmedel som ägg, fet fisk och ost – och bildas i huden under solens strålar.

Men i takt med att vi går mot mörka och kortare dagar får många för lite av det viktiga vitaminet, som bland annat hjälper till att hålla skelettet starkt.

D-vitamin är bland annat viktigt för våra muskler, vårt skelett och vårt immunförsvar, och för låga koncentrationer i kroppen kan bland annat leda till benskörhet.

Men resultaten av en ny studie visar nu att konsekvenserna kan bli allvarligare än så.

I studien, som nyligen har publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine, redogör en grupp forskare för hur det av allt att döma finns ett samband mellan D-vitaminbrist och för tidig död.

Flera avled under 14 år

Studiens försteförfattare, Josh Sutherland vid University of South Australia, påpekar att D-vitaminbrist länge har kopplats till en ökad risk för tidig död.

Forskarna har bara inte lyckats lägga fram någon förklaring till hur det hänger ihop tidigare.

I och med resultaten av en stor studie baserad på 307 601 journaler från den brittiska biobanken, har nu en forskargrupp kunnat påvisa ett samband.

I studien skilde forskarna mellan personer med en låg D-vitaminnivå i kroppen och jämförde dem med en grupp personer med en genomsnittlig koncentration av vitaminet.

"Vår studie ger starka indikationer för sambandet mellan låga D-vitaminnivåer och dödlighet." Josh Sutherland, försteförfattare

Under en 14 år lång period kom forskarna fram till att dödligheten var mycket lägre bland dem som hade höga koncentrationer av D-vitamin i kroppen, förklarar Josh Sutherland.

"Vår studie ger starka indikationer för sambandet mellan låga D-vitaminnivåer och dödlighet", säger han.

"Nyckeln ligger i förebyggande"

Forskarna hittade också tecken på ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin och en ökad dödlighet, som relaterade till specifika sjukdomar.

Helt konkret kunde de se att man med en låg D-vitaminnivå löper större risk att avlida av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.

Enligt en av de andra forskarna bakom studien, Elina Hyppönen, professor vid University of South Australia, behövs det mer forskning inom området.

Först och främst för att utveckla folkhälsostrategier och reducera risken för tidig död, som skulle ha kunnat undvikas genom att öka D-vitamindepåerna i kroppen.

"Budskapet är enkelt – nyckeln ligger i att agera förebyggande", säger hon.

"Det är för sent att börja fundera på en eventuell D-vitaminbrist när man redan står inför en livshotande situation, åtgärder måste sättas in i tid för att göra skillnad."