Shutterstock

Botox kan ha en oavsedd bieffekt

Botox reducerar inte bara oönskade rynkor. Den hämmar dessutom en annan grundläggande förmåga som vi använder oss av varje dag.

Det är inte längre bara filmstjärnor och andra kändisar som vill släta ut rynkorna i pannan med botox.

Behandlingen har tvärtom blivit vanligare och mindre tabubelagt på senare år.

Men forskning pekar på att den föryngrande injektionern kan få oavsedda konsekvenser.

När botox injiceras under huden i ansiktet kan det nämligen förändra hur hjärnan tolkar andra människors känslor, visar en amerikansk studie.

Imitation hjälper hjärnan

Förklaringen är kopplad till uttrycket "facial feedback", som går ut på att människor, när vi ser en persons ansikte, automatiskt imiterar uttrycket som möter oss.

Det är en omedveten process, men den är icke desto mindre viktig. När våra ansiktsmuskler imiterar en annan person uttryck skickas det samtidigt signaler till vår hjärna, som hjälper oss att tolka det anisiktsuttryck vi möter.

Med andra ord är mekanismen viktig för vår förståelse av hur andra människor mår. Men när botox injiceras in under huden förlorar man en del av sin mimik – och därmed också förmågan att läsa av andras.

Dina muskler speglar ansiktsuttryck

Om ditt ansikte blir förlamat kan du få svårt att avläsa andras ansikten. Flera undersökningar tyder på att våra ansiktsmuskler spelar en viktig roll i tolkningen av andras ansiktsuttryck.

© Oliver Larsen

Ditt ansikte avspeglar andras glädje och ilska

När du ser en arg person uppstår aktivitet i muskeln corrugator supercilii, som drar dina ögonbryn nedåt.

© Oliver Larsen

Ditt ansikte avspeglar andras glädje och ilska

När du ser en glad person aktiveras muskeln zygomaticus major som är inblandade i att dra mungiporna uppåt när du ler.

Det påvisade amerikanska forskare i en studie som omfattade tio kvinnor i åldern 33 till 40 år som alla fick botoxinjektioner i pannan som en del i experimentet.

Både före och efter injektionerna fick kvinnorna titta på ett antal bilder av ansikten som såg glada, arga eller neutrala ut.

Medan kvinnorna tittade på bilderna analyserade forskarnas deras hjärnor med hjälp av så kallad funktionell magnetisk resonansavbildning – en skanningsteknik som används till att mäta aktivitet i hjärnan.

Förmågan att känna igen ansikten

I sina data kunde forskarna se att aktiviteten förändrades i kvinnornas amygdala, det vill säga det centrum i hjärnan som har betydelse för bearbetningen av känslor som exempelvis rädsla, efter att de hade fått botoxinjektioner. Förändringarna förekommer i lika grad när kvinnorna tittade på arga som glada ansikten.

Samtidigt skedde det förändringar i den del av hjärnan som kallas fusiform gyrus, och som bland annat är förknippade med vår förmåga att känna igen ansikten. Då dök den förändrade responsen upp när kvinnorna presenterades för glada ansikten.

Studien, som har publicerats i Scientific Reports, följer efter annan liknande forskning inom området, som har indikerat samma biverkan av den uppstramande botoxbehandlingen.