Bot mot vanligt matsmältningsproblem finns i de flesta kök

Ett besvärligt magproblem som en stor del av befolkningen lider av kan behandlas med en krydda.

Dyspepsi är en kronisk eller återkommande smärta eller obehag i den övre mag-tarmkanalen och det kan vara extremt plågsamt.

Tillståndet, som drabbar 20-40 procent av befolkningen, orsakar vanligtvis tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och uppblåsthet.

Dyspepsi behandlas vanligtvis med protonpumpshämmare (PPI), som minskar produktionen av magsyra. Men forskare har nu upptäckt att en lika effektiv behandling finns till hands i de flesta kök.

Kryddan är gurkmeja, som är en vanlig krydda i matlagning. Den innehåller den aktiva ingrediensen curcumin, som har antiinflammatoriska och antibakteriella inverkan.

Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som gjordes med 151 män och kvinnor i åldern 18–70 år, visar att kapslar med gurkmeja är lika effektiva som PPI-preparatet omeprazol.

De medverkande personerna delades in i tre grupper som fick sin behandling fyra gånger om dagen i 28 dagar. En grupp fick två stora gurkmejakapslar (på 250 milligram) och en liten fuskkapsel. En grupp fick en liten omeprazolkapsel (20 milligram) och två stora fuskkapslar. Den sista gruppen fick en liten omeprazolkapsel (20 milligram) och två stora gurkmejakapslar (på 250 milligram).

Visste ingenting om innehållet

Samtliga deltagare i de tre grupperna fick alltså en liten kapsel och två stora kapslar om dagen, men visste inte vad de innehöll.

Vid studiens början hade försökspersonerna i de tre grupperna liknande symtom på dyspepsi och deltagarna undersöktes igen efter 28 respektive 56 dagar.

Alla patienter i de olika grupperna uppnådde ungefär likadana förbättringar av symtomen. Men eftersom gurkmeja, till skillnad från PPI-preparat, inte har några biverkningar kan det visa sig vara ett säkrare behandlingsval i framtiden.

Det är dock en relativt liten studie och behandlingstiden var relativt kort, så det behövs fler och större studier för att dra några definitiva slutsatser.

Ändå är forskarna hoppfulla om att resultaten av studien ska kunna uppmuntra användningen av gurkmeja i kliniska sammanhang.