Shutterstock

Bör alla vaccineras mot apkoppor? Här är expertens bedömning

Ska vi förbereda oss på en injektion till? Vi har frågat en professor i global hälsa.

Den 4 augusti hade 111 fall av apkoppor konstaterats i Sverige.

Det stigande antalet smittade av viruset apkoppor har fått de svenska hälsomyndigheterna att höja beredskapen.

Nu erbjuder allt fler svenska regioner vaccinationer till personer som har haft närkontakt med smittade personer, och andra i riskgruppen, det vill säga män som har sex med män.

Illustrerad Vetenskap har därför frågat en professor i global hälsa vid Århus universitet, Christian Morberg Wejse, om vi står inför en ny massvaccination av hela befolkningen.

LÄS OCKSÅ: Överläkare: Därför kan apkoppor ha blivit mer smittsamt

Ekonomi och dödlighet ingår i beslutet om du ska vaccineras

När forskare och läkare ska bedöma om en vaccination ska ingå i det fasta vaccinationsprogrammet i ett land är det flera omständigheter som spelar in.

Christian Morberg Wejse har deltagit i bedömningen om ett vaccin mot det så kallade rotaviruset ska ingå i det fasta vaccinationsprogrammet för barn i Danmark.

Christian Morberg Wejse berättar att forskare skulle bedöma för- och nackdelar med att vaccinera mot apkoppor utifrån samma kriterier som de använde när de bedömde det så kallade rotaviruset 29012.

"Trots att det var ekonomiskt försvarligt att vaccinera mot rotaviruset, så hamnade det ändå inte på vaccinationsprogrammet. Det var på grund av att viruset ger upphov till ett förhållandevis lindrigt sjukdomsförlopp med mycket låg dödlighet – och apkoppor har ungefär samma bakgrund."

FAKTARUTA: VILKA SYMTOM GER APKOPPOR

Apkoppor har låg dödlighet

Den 20 juli hade det registrerats fem dödsfall till följd av apkoppor av mer än 14 000 fall på ett globalt plan. Det ger en dödlighet på 0,4 procent.

Det kan jämföras med ett av världens farligaste virus, Marburgviruset, som har en dödlighet på 50 procent.

Förutom att undersöka hur smittsam, dödlig och ekonomiskt kostsam sjukdomen är, så tittar forskare också på vilka biverkningar vaccinet har och dyr den är att administrera.

"Det är dessa omständigheter vi tar med i beräkningen för varje sjukdom det finns ett effektivt vaccin mot. En del fungerar genom att vi använder vaccinet i stor utsträckning på hela befolkningen – som vi gjorde under coronaviruset – och andra gör det inte , som vi har sett i samband med bland annat lever- och lunginflammation på senare år."

Apkoppor är hälften så smittsamt som covid-19

Det så kallade basala reproduktionstalet (R0) för apkoppor ligger på 1-2, vilket innebär att en person med apkoppor kommer att föra sjukdomen vidare till en-två personer.

Det kan jämföras med deltavarianten av covid-19 som hade ett reproduktionstal på fem, medan omikronvarianten, som sedan tog över hela världen har bedömts vara tre-fyra gånger så smittsam som deltavarianten.

Trots det relativt låga reproduktionstalet har länder som Sverige börjar vaccinera mot apkoppor, som speciellt smittar under sex.

Professor: I nuläget behöver vi inte vaccinera alla

Trots att apkoppor ger ett ganska lindrigt sjukdomsförlopp, så har svenska myndigheter beslutat att erbjuda vaccinet till alla som ingår i riskgruppen "män som har sex med män utan barriärmedel Som exempelvis en kondom)".

Det beror enligt Christian Morberg Wejse främst på tre omständigheter.

"De flesta smittfallen fler inom just den gruppen, så det är troligtvis mest effektivt att fokusera vaccineringen där."

"Dessutom har vaccinet redan använts i Nigeria, där en del oljearbetare har vaccinerats mot apkoppor. Det visade sig ha ganska hög effektivitet, omkring 85 procent, så vi vet att vaccinet fungerar."

Vi är inte i närheten av att behöva vaccinera hela befolkningar mot apkoppor. Christian Morberg Wejse

"Dessutom har vi redan ett ganska starkt förebyggande program för gruppen av män som har sex med många män, eftersom risken att smittas av andra sjukdomar som överförs under samlag, som hiv, också är hög."

Även om majoriteten av den svenska befolkningen nu erbjuds vaccination, så är vi enligt Christian Morberg Wejse ännu inte i närheten av att alla behöver vaccineras.

"En sjukdom som den smittsamma leverinflammationen, hepatit B, ligger något högre på listan över sjukdomar, som man bör vaccineras mot, än apkoppor."

Vad krävs för att alla ska vaccineras?

Apkoppor muterar nästan inte alls

Sjukdomens förmåga att mutera är en annan faktor som spelar in när hälsomyndigheter världen över ska avgöra om en sjukdom är så farlig att alla ska vaccineras.

"Men det finns ingenting som tyder på att apkoppor har förändrats i någon nämnvärd grad, sedan de första utbrotten 1970. Det kan handla om ett par små förändringar, men inte något som drastiskt har förändrat viruset", säger Christian Morberg Wejse och förklarar att hela det nuvarande utbrottet troligen kommer från en enda resenär, som har varit i Västafrika.

"Den största faktorn för spridningen nu är att viruset – som i hög grad smittar i samband med sex – har introducerats för en ny grupp människor, som är sexuellt aktiva. Därför är det mest logiskt att ha fokus på den gruppen."