Barn till överbeskyddande föräldrar får kortare liv

Överbeskyddande föräldrar kan stressa barnen och förändra utvecklingen av deras hjärnor. Det kan leda till många och allvarliga konsekvenser och till och med öka risken för ett kortare liv, visar en ny studie.

Forskare har tittat närmare på hur 941 människor som avled mellan 2007 och 2018 har beskrivits i relationen med sina föräldrar, i den engelska forskningsdatabasen English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

© Shutterstock

Trauman och stresskänslor har stor betydelse för hur hjärnan utvecklas. Ny forskning visar att det i synnerhet gäller under barn- och ungdom, då kroppens superdator går igenom de största förändringarna.

Stress kan utlösa olika ämnen i hjärnan, som aktiverar gener förknippade med ökad risk för att antal dödliga sjukdomar, samtidigt som det kan ge större benägenhet till beroende av alkohol, rökning och droger.

I en ny studie har brasilianska forskare tittat närmare på vilken betydelse relationen till föräldrarna har för livslängden.

Forskarna har undersökt hur 941 människor som avled mellan åren 2007 och 2018 har beskrivit relationen till sina föräldrar i den engelska forskningsdatabasen English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

En överbeskyddande pappa, som ger barnet en begränsad frihet och autonomi ger kvinnor en 22 procents högre risk att dö innan de fyller 80. För män med överbeskyddande fäder ökar risken med 12 procent, visar studien.

I studien kom man också fram till att män som växte upp i hem med en förälder löpte hela 179 procent större risk att dö före 80 års ålder, jämfört med jämnåriga som växte upp med två föräldrar.

Forskarna tror att det hänger ihop med de stresskänslor som är förknippade med att komma från ett skilsmässohem, som innebar att de behandlades annorlunda av samhället, eftersom de nu avlidna personerna växte upp i efterkrigstiden.

Forskarna påpekar att det troligen ger mindre stress att växa upp med bara en förälder i dag, eftersom skilsmässor har blivit vanligare.

Dåliga föräldrar kan förändra hjärnan

Forskarna har undersökt hur de döda britterna upplevde relationen till sina föräldrar genom att korsreferera deras frågeformulär i English Longitudinal Study of Aging med den så kallade Parental Bonding Instrument (PBI).

Det är ett psykologiskt redskap för att uppskatta barns syn på hur deras föräldrar uppfostrar dem och ger dem omsorg.

På en skala från ett till fyra ska barnen ange hur väl olika påståenden stämmer in på deras mamma och pappa. Till exempel: "Lät mig göra de saker jag tyckte om att göra" och "Försökte styra allting jag gjorde".

Kan stressa barnet

I PBI kännetecknas dåligt föräldraskap av att barnet är försummat eller överbeskyddat.

Båda uppfostringssätten kan troligen stressa barnet och utlösa hormoner som präglar hjärnans utveckling under resten av livet.

Överraskande nog visade studien också att en omsorgsfull mamma bara minskar risken att dö före 80 års ålder hos kvinnor. Hos män har det enligt forskarnas statistiska studie ingen effekt.

Andra studier har dock upptäckt en större risk för ångest och depression hos personer oavsett kön, som växte upp med en kall och oengagerad mamma.