Shutterstock

Att bo i gröna omgivningar kan skydda hjärtat

Risken att du drabbas av hjärt-kärlsjukdomar kan minska om du bor i ett område med träd och parker, visar en australisk studie.

Det finns många saker som har en positiv inverkan på din hjärthälsa. Gröna omgivningar är en av dem.

Tidigare forskning har visat att människor som bor i eller nära gröna miljöer löper lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. De är mer fysiskt aktiva och känner mindre stress, och grön växtlighet kan till och med begränsa extrem värme och luftföroreningar.

Forskare har dock varit osäkra på vilken typ av grön miljö som har störst effekt, men i och med en australisk studie, som har publicerats i tidskriften Heart, Lung and Circulation, har de kommit ett steg närmare svaret.

Studie med mer än 100 000 deltagare

Studien omfattar mer än 100 000 personer som bor i lägenhet eller hus. Forskare från UNSW Sydney och University of Wollongong har analyserat de kringliggande grönområdena samtidigt som de har tittat på sjukhusviselser och dödsfall under en 10-årsperiod.

"Vi var intresserade av att titta närmare på var australiensarna bor och hur deras hjärthälsa påverkas av typen och mängden grönområden", säger en av forskningsledarna, professor Xiaoqi Feng vid UNSW Medicine & Health.

Gäller bara träd – inte gräs

Deras forskning visade människor som bor i hus i en grön miljö löpte lägre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Intressant nog berodde den skyddande effekten på vilken sorts grönområde det rörde sig om. Det visade sig att framför allt områden med relativt många träd hade en positiv effekt, medan stora gräsytor inte hade gjorde någon större skillnad.

Forskarna har flera teorier om vad denna skillnad kan bero på. En av dem är att träd ger skugga och lägre temperaturer, vilket gör exempelvis parker mer inbjudande att vistas i.

Ingen fördel för boende i lägenhet

Minst lika intressant var att grönområden inte verkade ha någon hjärt-kärlskyddande effekt för de som bodde i lägenhet. Enligt forskarna kan detta hänga ihop med att människor bor närmare varandra i mer tätbebygda områden. Det innebär att det finns fler människor på en mindre yta, vilket kan begränsa lusten eller möjligheten att använda sig av grönområdena i samma utsträckning.

Läkare skriver ut recept på grönt uteliv

Icke desto mindre finns det ett ökande fokus på hur viktigt det är med gröna omgivningar. I USA och Kanada finns det allt fler läkare som till och med skriver ut ”grönt friluftsliv” för att få sina patienter att tillbringa mer tid i naturen, för att uppnå mätbara hälsofördelar. På samma sätt ingår natur mer än någonsin i stadsplaneringar runt om i världen, vilket är nödvändigt med den ökade urbaniseringen och den växande befolkningen.