Shutterstock
Två olika kroppstyper

Astmaläkemedel avslöjar nytt vapen mot övervikt

Ett läkemedel mot astma har banat väg för en upptäckt som kan stimulera kroppen att bilda de hälsosammare, bruna fettcellerna.

Människan kan inte överleva utan fettvävnad i kroppen. Det finns emellertid två sorters fettceller – de vita och de bruna – och det är de bruna som är intressanta.

De vita fettcellerna lagrar bara överflödiga kalorier i form av kulmage och "kärlekshandtag". De bruna fettcellerna kan däremot omvandla kalorierna till kroppsvärme.

VARNING: Ta aldrig en högre dos läkemedel än din läkare har ordinerat. Zafirlukast är giftigt i höga doser.

Därför kom det som en glädjande överraskning när forskare vid Scripps Research Institute i Kalifornien upptäckte att läkemedlet zafirlukast, som normalt används för att behandla astma, stimulerar kroppen att bilda den hälsosamma, bruna fettvävnaden.

Bildar bruna fettceller i kroppen

I försök med cellkulturer visade det sig att astmaläkemedlet satte fart på bildandet av bruna fettceller utifrån preadipocyter, förstadiet till celler.

Dessutom kunde läkemedlet omvandla redan existerande vita fettceller till bruna fettceller.

Att vit fettvävnad byts ut mot brun fettvävnad är högst önskvärt och kan avhjälpa obalans i ämnesomsättningen, som annars kan öka risken för bland annat fetma och diabetes.

En gen avgör hur många bruna och vita fettceller möss har och därmed hur smala de blir. Till vänster i bilden ser du de bruna fettcellerna och till höger de vita fettcellerna.

© Shutterstock

Giftigt i höga doser

Utmaningen med zafirlukast är emellertid att läkemedlet är giftigt i höga doser.

Därför var forskarna tvungna att syna läkemedlet i sömmarna för att komma fram till den nyckel eller mekanism som låg bakom medlets effekt på fettcellerna.

Där utpekade de ett naturligt ämne i kroppen, som bildas och förbrukas genom reaktioner i en cell – en så kallad metabolit, som hade samma effekt som zafirkulast, men utan preparatets biverkningar.

Vill aktivera nyckeln utan läkemedlet

Forskarna använde en speciell screeningmetod kallad DIAM (drug-initiated activity metabolomics).

Efter att noga ha studerat tusentals olika metaboliters effekt kom de fram till att myristoylglycin var den enda som stimulerade bildandet av bruna fettceller utan att skada cellerna.

Man med stor mage
© Shutterstock

Läs också:

Kroppen bildar myristoylglycin naturligt i samband med behandling med zafirlukast. Men en av forskarna bakom den nya upptäckten, Gary Ziusdak, förklarar:

"Det fantastiska med att ha identifierat denna metabolit är att vi nu kan genomföra mer omfattande forskning i myristoylglycin utan att behöva använda astmaläkemedlet."