Shutterstock
man dricker havsvatten ur händerna

Är saltvatten drickbart?

Det sägs att man som skeppsbruten lider en kvalfull död, om man dricker saltvatten. Är detta sanning eller bara en myt?

Havsvatten innehåller cirka 35 gram salt per liter, och dricker man mycket, belastas njurarna hårt. I värsta fall kan man få njursvikt. Om man som skeppsbruten däremot nöjer sig med att dricka en aning saltvatten, kan det faktiskt rädda ens liv.

Det bevisade den franske läkaren Alain Bombard, som tviv-lade på den allmänna uppfattningen. Efter försök, då han under en vecka drack saltvatten, gav han sig 1952 på det ultimata experimentet: han seglade ensam på en flotte över Atlanten utan dricksvatten. Bombard klarade sig genom att samla upp regnvatten och dagg samt genom att dricka exakt uppmätta mängder havsvatten. Hans be-räkningar visade att njurarna kan utskilja 12 gram salt varje dygn.

Det betyder att en vuxen kan dricka tre deciliter havsvatten per dygn. Bombards experiment har kritiserats av andra forskare. Icke desto mindre mottog han många brev från tacksamma skeppsbrutna, innan han dog år 2005.