Är cigaretter radioaktiva?

Rök från cigaretter är giftig. Men innehåller den också radioaktiva partiklar?

Cigarette in Hand

Cigarettrök innehåller mer än 50 olika kemiska föreningar som är cancerframkallande, men röken innehåller faktiskt också radioaktiva partiklar, som kan sätta sig fast i lungorna och orsaka cancer.

Tobaksblad är täckta av små klibbiga hår, på vilka radioaktiva ämnen från atmosfären kan fastna. När de väl sitter fast, är de svåra att tvätta bort. Växterna tar därutöver också upp radioaktiva grundämnen genom rötterna.