Amerikansk forskning: Fett kan hämma cancertillväxt

En studie tyder på att injektioner med brunt fett kan hindra cancercellers spridning i kroppen.

Genom att injicera brunt fett kring cancertumörer kan cancercellerna berövas sin näring. Därmed hämmas deras tillväxt, hävdar amerikanska forskare. Här visas en illustration av cancerceller.

I hela världen dör närmare tio miljoner människor om året i cancer och i EU är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdom.

Därför har forskare runtom i världen i många år letat efter effektiva sätt att få bukt med de livshotande cancercellerna.

Nu har en grupp amerikanska forskare kommit på en ny, ovanlig teknik som visat sig kunna markant minska cancercellernas spridning i kroppen.

Forskarnas resultat är helt nya, så de har ännu inte genomgått en så kallad peer review.

Den ovanliga komponenten i studien är brunt fett, som forskargruppen injicerade runt cancertumörer på laboratoriemöss. Det visade sig hindra cancern från att växa.

Brun fettvävnad skiljer sig från vit fettvävnad på så vis att den förbränner näringsämnen som fett och socker och omvandlar energin till värme. I forskarnas studie visade det sig att de bruna fettcellerna gjorde av med det bränsle, till exempel socker, som cancercellerna annars hade använt för att växa.

Mindre tillväxt med brunt fett

Helt konkret omvandlade forskarna vita fettceller till bruna genom att främja en viss gen i cellerna som heter UCP1.

Därefter injicerade forskarna mänskliga bröst-, prostata- eller bukspottkörtelcancerceller i en grupp laboratoriemöss för att de skulle utveckla cancertumörer.

Runt tumörerna injicerade forskarna antingen vitt fett eller det genmodifierade bruna fettet. Det visade sig att de tumörer som varit omgivna av brunt fett blev mindre än hälften så stora som tumörerna som omgavs av vitt fett.

© Shutterstock

Två sorters fett

I en annan del av studien planterade forskarna in genmanipulerat brunt fett vid antingen brösten eller bukspottkörtlarna på möss som förändrats genetiskt för att utveckla cancer i de aktuella vävnadstyperna.

Även här var resultatet att mössen som fick brunt fett injicerat kring tumörerna utvecklade betydligt mindre tumörer än de möss som fick injektioner med vitt fett.

Inga av mössen fick några direkta biverkningar.

Behandlingen har visat sig kunna hämma cancercellernas tillväxt, men den har ännu inte utplånat cancercellerna.

Därför arbetar forskarna bakom studien nu vidare för att se om de genom att manipulera andra gener i fettcellerna kan öka behandlingens effektivitet.

Samtidigt betonar forskarna att det på sikt är viktigt att ta reda på exakt hur stor mängd brunt fett som behöver injiceras för att hämma cancercellerna. Om man injicerar en för stor dos riskerar man nämligen att det bruna fettet medför en alltför stor viktminskning.