Hund med barn

Sju anledningar att skaffa hund

"Människans bästa vän" är ett uttryck vi svänger oss med när vi talar om hunden – och det är knappast helt omotiverat. För vetenskapen har bevisat att hundägare är lyckligare, friskare och mer sociala.

Lojal, beskyddande, social och alltid glad att se dig. Hunden har varit människans följeslagare i 18?000 år och det finns det många bra anledningar till.

Har du hund, funderar du på att skaffa hund, eller vill du bara ha bättre på fötterna nästa gång du hamnar i en debatt om husdjur, så finns det solid uppbackning att hämta hos vetenskapen:

1. En hund får dig att skratta

Hund fjollet udseende
© Shutterstock / Lunja_

Hundägare skrattar helt enkelt mer och oftare, visar en studie genomförs av Robin Maria Valeri och publicerad i Society & Animals i 2015. Rapporten baseras på en enkätundersökning, i vilken fyra åtskilda grupper skulle registrera hur ofta de skrattade under en dag.

Den ene gruppen bestod av hundägare, den andra gruppen av kattägare, den tredje gruppen av ägare av både en katt och en hund, medan den sista gruppen bestod av personer utan vare sig katt eller hund.

Resultatet blev att hund- och kattägare registrerade fler episoder då de hade skrattat, än de andra två grupperna gjorde.

2. En hund förbättrar din hälsa

Exponering för damm från en hund kan leda till fördelaktiga förändringar i tarmens bakterieflora och rusta barn mot infektioner och allergier. Det visar en studie.

Barn som från späd ålder växer upp i ett hem med hund, utvecklar betydligt mer sällan astma och allergier än barn som växer upp utan hund.

Och vetenskapen kan till och med förklara varför det är så.

En studie av möss från University of California San Francisco visar att exponering för damm från ett hus där det bor en eller flera hundar medför förändringar i mössens bakteriekultur i mag-tarmkanalen.

Specifikt utvecklade mössen en större mängd bakterier som är vitala i skyddet av luftvägarna mot allergener och luftvägsinfektioner.

3. En hund gör dig mer social

© Shutterstock

Forskare från de engelska universiteten University of Liverpool och University of Bristol publicerade 2007 en rapport som konstaterar att hundägare har en större personlig kontaktyta med andra människor än de som inte har hund.

Rapporten anger som en möjlig anledning bland annat att hundägare som rastar sin hund är mer benägna att springa på andra hundägare i samma ärende – och inte minst interagera i dessa möten.

4. En hund ger dig bättre självförtroende

En äldre studie från 2001 visar att hundägare bland annat upplever mindre ångest än de som inte har hund.

© Shutterstock

En studie från 2001 publicerad av American Psychological Association påvisar ett direkt samband mellan rollen som hundägare och ett förbättrat självförtroende.

Forskarna följde två grupper i tio månader: en grupp hundägare och en grupp utan hund – och efter tio månader analyserades grupperna.

Både beteende och utsagor från hundägarna visade att de upplevde ett större självförtroende, hade ökad fysisk aktivitet och långt mindre ångest – speciellt för kriminalitet.

5. En hund håller dig i form

© Shutterstock

Att hundägare får mer motion säger sig självt, eftersom de små liven ju måste rastas. Men det har faktiskt visat sig att mängden motion är större och viktigare än man först antagit.

I en rapport från 2011 slår forskare från Michigan State University fast att 60 procent av studerade hundägare motionerade tillräckligt mycket, mer eller långt mer änden rekommenderade dosen mängderna för hälsan.

Samtidigt visar forskning från George Mason University att äldre människor som rastar en hund är i betydligt bättre fysisk form än andra äldre personer, som går på promenad ensamma eller tillsammans med vänner.

6. En hund ökar livsglädjen

Hund med gamle mennesker
© Shutterstock / Geertjan Hooijer_

På grund av sin sociala och lojala flockmentalitet ser de flesta hundägare hunden som ett trevligt sällskap. Men för en viss befolkningsgrupp har vetenskapen påvisat att hunden direkt ökar livsglädjen.

Forskare vid School of Veterinary Medicin vid University of California har studerat graden av livskvalitet och livsglädje hos äldre personer som har hund.

Resultaten, som har publicerats i Journal of Social Psychology, visar att äldre personer som äger en hund känner sig mindre missnöjda med sitt sociala liv än äldre personer som inte har någon hund.

Samtidigt slår studien fast att de äldre med hund har en bättre fysik och inte minst en bättre psykisk hälsa än sina jämnåriga utan hund.

7. En hund motverkar depression

Det kallas allt från kramkemikalie till kärleksämne. Hormonet oxytocin produceras i den nedre delen av mellanhjärnan i ett område som kallas hypotalamus. Studier visar att hundägare producerar hormonet bara genom att få ögonkontakt med sin hund.

© Shutterstock

För en hundägare ger det en intensiv lyckokänsla bara att se hunden och skapa ögonkontakt med den.

En studie vid Azabu University i Japan visar att hundägares hjärna reagerar på ögonkontakten genom att frige hormonet oxytocin, som ger en stark lycko- och samhörighetskänsla.

Oxytocin, som vanligtvis friges vid tät social eller fysisk kontakt, har visat sig vara till hjälp vid behandling av schizofreni och testas kliniskt för behandling av både depression och posttraumatisk stress.

Ett forskarlag vid Department of Psychology vid Miami University har dock redan i en studie från 2011 påvisat att hundägare med starka sociala band till sin hund visar en reducerad tendens till depression.