Shutterstock

1 000 forskare avlivar köttdebatten: Kött är viktigt för vår hälsa

Det kan vara förödande för både hälsa och trivseln i samhället om vi inte kan kan utesluta kött från vår kost helt, skriver en stor grupp internationella forskare.

Vi människor har ätit kött i mer än tre miljoner år, men på senare år har det varit pågått en kampanj för att fasa ut köttet och satsa på en köttfri eller vegansk kost. Argumentet har bland annat varit att studier har kopplat intag av kött tillsammans med ett flertal hälsoproblem.

Nu går en forskargrupp emot den bilden och påpekar att det inte finns vetenskapliga belägg för att kött är skadligt för hälsan. Tvärtom säger de att kött är en viktig källa till protein av hög kvalitet och innehåller samtidigt viktiga näringsämnen som B12-vitamin, järn och zink. Dem kan det vara svårt att tillräckligt mycket av om man utesluter kött från kosten.

Tummen ned

Kött har bland annat beskyllts för att ge en ökad risk för urinvägsinfektioner, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. År 2019 publicerade forskare en studie (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factor Study), i vilken de framförde att kost som innehåller mycket kött orsakade nästan 900 000 årliga dödsfall i hela världen.

Det är denna studie som nästan 1 000 forskare vid ledande universitet i hela världen har gett tummen ned åt genom att skriva under The Dublin Declaration of Scientists. I denna deklaration använder de totalt nio vetenskapliga studier som viktstång för att kött är viktigt för såväl människors hälsa som för samhällets trivsel.

Kallar forskningen behäftad med misstag

Forskarna bakom uttalandet varnar för de vetenskapliga argumenten bakom kritiken av kött och säger att forskningen är behäftad med misstag. De går faktisk så långt som att säga att denna strävan efter köttfria och veganska dieter kan vara förödande för hälsan.

De har bland annat gjort en kritisk genomgång av den forskning som läggs fram som argument för att rött kött skulle inte en femteplats på listan över hälsovådliga livsmedel.

Tummen ned

Kött har bland annat beskyllts för att ge ökad risk för urinvägsinfektioner, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. År 2019 publicerade forskare en studie (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factor Study), i vilken de framförde att kost som innehåller mycket kött orsakade knappt 900 000 årliga dödsfall i hela världen.

Det är denna studie som nästan 1 000 forskare vid ledande universitet i hela världen har gett tummen ned, genom att skriva under The Dublin Declaration of Scientists. I detta kungörande använder de totalt nio vetenskapliga studier för att bevisa att kött är viktigt för såväl människors hälsa som för samhällets trivsel.

Viktigt att äta varierat

Efter att ha analyserat forskningen konkluderar forskarna bakom Dublindeklarationen att sambandet mellan köttintag och sjukdom är näst intill obefintligt, så länge köttet ingår som en del av en i övrigt hälsosam och varierad kost. Det är inte själva köttet som ger hälsoproblem, utan hur resten av kosten är sammansatt.

I samband med det poängterar forskarna att det inte finns några tecken på att det är ohälsosant så länge det dagliga intaget av kött ligger under 75 gram.

Styrs av privata intressen och ideologier

”Dessvärre är den vetenskapliga diskussionen om ett eventuellt samband mellan köttintag och sjukdom inte längre någon öppen utvärdering av det vetenskapliga bevismaterialet, utan påverkas av dolda agendor, särintressen och ideologier”, skriver forskarna i Dublindeklarationen.

De står fast vid att det finns vetenskapliga grunder för att regelbundet intag av kött, mejeriprodukter och ägg som ett led i en hälsosam kost är gynnsamt för oss människor. Samtidigt konstaterar deklarationen att boskaps- och fågelhållningen har stor betydelse för vårt samhälles välmående och inte bör tvingas ned på knä av reduktionism eller fanatisk underkastelse under vissas övertygelser.

Majoriteten av de forskare som har skrivit under deklarationen har ingen relation till köttindustrin utan är knutna till universitet över hela världen. En del är dock medlemmar av eller sitter i styrelsen för organisationer som bland annat World Farmers’ Organisation (WFO), som har intressen i boskapsindustrin.