1 000 forskare avlivar köttdebatten: Kött är viktigt för vår hälsa

En stor grupp internationella forskare har undertecknat en kungörelse, i vilken de varnar för rekommendationer om att den breda befolkningen bör följa en köttfri diet.

Människan har ätit kött i mer än tre miljoner år, men på senare år har det framkommit önskemål om att minska mängden kött och sträva efter en köttfri eller vegansk kost.

Ett av argumenten har varit att studier kopplar ihop köttkonsumtion med ett flertal hälsoproblem.

En grupp forskare och experter har nu tagit ställning mot detta i ett gemensamt uttalande, i vilket de framhåller att en köttfri diet inte bör rekommenderas till den allmänna befolkningen eftersom kött, enligt dem, spelar en viktig roll för hälsan.

Majoriteten av forskarna bakom uttalandet, kallat The Dublin Declaration of Scientists on the Societal Role of Livestock, forskar om lantbruksdjur, och några av dem får också sin forskning finansierad av köttindustrin.

En del av dem som har undertecknat uppropet sitter även i styrelser för organisationer med intressen i köttindustrin.

Trots att de inte är experter på mänsklig näringslära betonar de att kött är en källa till viktiga näringsämnen, av vilka många enligt forskarna saknas i vår kost globalt.

Själva uppropet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Animal Frontiers och åtföljs av nio fackgranskade, vetenskapliga artiklar, i vilka forskare har undersökt köttets roll för samhället, vår allmänna hälsa och gjort en kritisk genomgång av den befintliga forskningen på området.

En av farhågorna bland undertecknarna av uttalandet är att endast resursstarka individer kan få i sig tillräckligt med protein och näringsämnen med ett kraftigt begränsat – eller inget – intag av kött, mejeriprodukter och ägg.

Därför anser forskarna inte att en köttfri kost bör rekommenderas allmänt till den allmänna befolkningen – särskilt för grupper med särskilda behov, såsom små barn, gravida kvinnor, ammande mödrar och äldre.

Forskare: "Inte vetenskapligt bevisat"

Fem av forskarna bakom uttalandet har också gjort en kritisk och fackgranskad genomgång av de studier som används för att stödja önskemål om att rött kött stå med på listan över de mest hälsoskadliga livsmedlen.

En av studierna publicerades 2019 i en av världens mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifter The Lancet. En av slutsatserna var att en kost med mycket rött kött ligger bakom nästan 900 000 dödsfall varje år.

I sin genomgång av studierna drar de fem forskarna slutsatsen att det inte finns några vetenskapliga belägg för att rött kött är skadligt vid en konsumtion på mindre än 75 gram kött per dag.

Forskarna förklarar vidare att även vid ett intag över 75 gram per dag finns det begränsade bevis för en ökad risk för sjukdom och död.

En slutlig slutsats från forskarna som har gjort genomgången är att det inte nödvändigtvis finns ett orsakssamband mellan kött och en ökad risk för sjukdom.

Enligt deras granskning verkar den höga risken i samband med konsumtion av rött kött försvinna när köttet ingår i ett hälsosamt kostmönster.

Därför drar forskarna slutsatsen att risken kan bero mer på själva kostsammansättningen än på köttet i sig.

Stora studier bestrider budskapet

Den allmänna uppfattningen bland en stor del av världens näringsforskare är dock fortfarande att tycks finnas flera hälsofördelar med en växtbaserad vegetarisk kost.

I en stor studie publicerad i European Journal of Nutrition i augusti 2022 tittade forskare vid Imperial College London exempelvis på ett stort antal befolkningsstudier som omfattade omkring 850 000 personer som antingen följde en vegansk, vegetarisk kost eller intog både kött, fisk och skaldjur.

En av slutsatserna var att vegetarianer löper cirka 15 procent lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med dem som äter kött, fisk och skaldjur.

Risken verkade också vara särskilt låg för hjärtsjukdomar som orsakas av förträngningar i de artärer som förser hjärtat med blod och syre – så kallad ischemisk hjärtsjukdom.

Danska livsmedelsverket rekommenderar att vi äter mindre kött och att vi av hälsoskäl skär ned på kött från fyrbenta djur, det vill säga oxe, kalv, lamm och gris och framför allt begränsar mängden processat kött.

Enligt rekommendationerna är det lagom med cirka 350 gram kött i veckan, så läge du äter en växtrik och varierad kost – med begränsade mängder nöt- och lammkött.

Du hittar exempel på vad rekommendationen om 350 gram kött konkret omfattar här.

Danska livsmedelsverket rekommenderar dessutom att du äter 350 gram fet fisk i veckan, som exempelvis sill, makrill, lax och öring. Det är viktigt att du varierar mellan olika sorters fisk.

Artikeln har uppdaterats den 27 september 2023.