Hälsa

Hälsa är ett brett begrepp. För när är man egentligen vid god hälsa? Handlar det om fysisk hälsa och goda vanor inom kost och motion, eller spelar mental hälsa också en central roll?

Tittar man på Världshälsoorganisationens, WHO, definition av god hälsa, så är det ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaron av sjukdom eller andra problem.

Lär dig mer om hälsa och fördjupa dig i våra många hälsorelaterade artiklar om allt från viktminskning och träning till kost och vinterbad.

Kvinnas mage

Hälsa är fysisk och mental

Kroppen har en nära koppling till hälsan. Det har dokumenterats att individer som tränar regelbundet och äter hälsosam och varierad kost förbättrar sin fysiska och mentala hälsa. Regelbunden träning minskar exempelvis risken för livsstilssjukdomar, ångest, stress och depression. Dessutom förbättrar det sömnen och ökar livslängden, eftersom det bland annat minskar muskelinflammationer och andra åldersrelaterade kroniska sjukdomar. En hälsosam och varierad kost kan också förhindra kroniska sjukdomar, leda till bättre sömn, mer stabilt blodsocker och ökad viktminskning. God sömn är mycket viktigt för hälsan, eftersom sömn stärker immunförsvaret och är förknippat med vårt humör och förmåga att lära oss och minnas. Utforska våra artiklar och lär dig mer om hälsa.

Vad är mental hälsa?

Mental hälsa handlar om psyket och hur man är rustas för att utveckla och klara av utmaningar i livet. Människor med långvarig psykisk hälsa löper ökad risk att utveckla psykiska sjukdomar som depression och ångest. Dessutom lever de i genomsnitt kortare än personer med god mental hälsa.
Forskare anser att vi kan stärka vår mentala hälsa genom att fokusera på att stärka individuella, sociala och strukturella faktorer i våra liv. De individuella faktorerna handlar om att träna regelbundet, sova bra, skapa en meningsfull vardag och arbeta med en positiv självuppfattning. Sociala faktorer är förknippade med att ha stöttande sociala relationer och vara en del av gemenskapen, medan strukturella faktorer inkluderar trygghet, ekonomisk stabilitet och tryggt boende.

Hjärna på rosa bakgrund

© Shutterstock