Fysik

Fysik är en vetenskap som i spänningsfältet mellan teori och observation söker att ställa upp naturlagar som kan formuleras med hjälp av matematiska formler. Fysik handlar om att förklara naturen vi omges av utifrån de ämnen, rörelser och energier den innehåller.

Fysik är en omfattande vetenskap med många förgreningar och därför har den även många infallsvinklar. En av dem är den teoretiska, som fokuserar på fysikens grundläggande teoribildning, medan ett annat sätt att betrakta fysik är via naturfenomenen själva.

Här har vi samlat ett antal artiklar så att du kan läsa om allt från Einsteins relativitetsteori och det periodiska systemet till ljusets hastighet och gravitationskraften.