Vilket är det största talet som har ett namn?

Hur stora är de största talen som forskare arbetar med och är de överhuvudtaget begripliga?

© Shutterstock

Tal blir fort så stora att vi får svårt att begripa dem. Tusental är lättförstådda, kanske även miljontal, men sedan blir det svårare.

Vetenskapen måste dock använda stora tal för att beskriva verkligheten – exempelvis miljarder för att ange antalet stjärnor i Vintergatan eller biljoner för antalet celler i människokroppen.

En biljon kan skrivas ut som 1012 – det vill säga en etta efterföljd av tolv nollor. En biljard, 1015, har tre nollor till och så fortsätter det ända upp till det högsta talet i denna namnrad – en centiljon, 10600, med inte mindre än 600 nollor.

Men redan vid 10100 – även kallat en googol – börjar talen förlora praktisk betydelse. En googol är exempelvis större än antalet elementarpartiklar i hela universum – det vill säga något av det största vi behöver sätta ett tal på.

Tal som är för stort för universum

Ännu längre från verkligheten befinner sig en googolplex, 10googol, det vill säga 10 multiplicerat med sig självt en googol gånger. För att inte tala om googolplexian, som är 10googolplex. Där slutar den namnraden.

I matematiska bevis dyker det ibland upp tal som är ännu större. Det gäller exempelvis Grahams tal, som är så stort att det inte finns tillräckligt mycket plats i universum för att skriva ut det med siffror – inte ens om varje siffra bara mätte en så kallad Plancklängd, som är det minsta som kan existera.

Här används de största talen

  • Miljarder (109): Det finns 200 miljarder stjärnor i Vintergatan.
  • Biljoner (1012): Din kropp består av cirka 100 biljoner celler.
  • Triljoner (1018): På jorden finns det 7,5 triljoner sandkorn.
  • Kvadriljoner (1024): Det finns 20 kvadriljoner atomer i ett glas vatten.