Photo by John Moeses Bauan on Unsplash

Vilket är det största talet?

De största talen räknar man som potenser av 10, där 10 multipliceras med sig själv ett antal gånger. Tal har inte alltid namn, men matematiker har med tiden hittat på beteckningar till ett antal utvalda tal - exempelvis kvintiljard och googol.

En kvintiljard är den största benämningen

Om man ser på potenser av 10, det vill säga tusental, miljoner, miljarder och så vidare, är det största uttrycket som används en kvintiljard. En kvintiljard är 10^33, det vill säga 10 multiplicerat med sig själv 33 gånger, utskrivet som siffran 1 följt av 33 nollor. I jämförelse är en miljon 10^6 och en miljard 10^9. Men det finns ännu större tal har fått namn.

Matematiker hittar på namnet googol till talet 10^100

1938 kom den amerikanske matematikern Edward Kasner på att ge talet 10^100 ett namn.

Han frågade sin brorson Milton vad talet skulle heta. Milton sa “googol” och det är vad talet har hetat sedan dess.

En googol är således en etta (1) följd av 100 nollor, såsom det ser ut till vänster.

Det är ett imponerande tal när man tänker på att antalet elementarpartiklar (de delar som atomerna består av) i universum anses vara cirka 10^80 stycken. Men det räcker inte med det.

10^googol är det största talet i bokstäver

Strax efter publiceringen av en googol svarade en av Kasners kolleger med ett ännu mer fantastiskt tal, nämligen 10^googol, det vill säga 10 multiplicerat med sig själv en googol gånger.

Detta tal kallas en googolplex och är det största talet med ett allmänt känt namn.

Det är så stort att det är svårt att komma underfund med. Om detta tal skulle skrivas ut på en skrivare skulle det ta cirka 10^85 år.

Universum har bara existerat i 13-14 miljarder år, det vill säga lite drygt 10^10 år, så det är milt sagt en omöjlighet att få se talet.

LÄS ÄVEN: Världens högsta byggnad