Varför torkar inte plast i diskmaskinen?

När diskmaskinen är klär är tallrikar och glas vanligtvis torra medan plastburkar och plastmuggar fortfarande är våta. Det beror på de olika materialens värmekapacitet.

När diskmaskinen är klar med disken är tallrikar och glas i regel torra, medan lådor och koppar av plast fortfarande är våta.

Skillnaden beror på de olika materialens förmåga att absorbera värme – den så kallade värmekapaciteten.

Porslin, glas och bestick har betydligt högre värmekapacitet än plast. Dessutom består glas, porslin och bestick generellt av tjockare material än plast och kan därför ta upp mycket mer värme.

Plast har dessutom dålig värmeledningsförmåga, vilket innebär att värmeenergin inte leds ut till ytan.

Porslin, rostfritt stål och glas har större förmåga att leda värme. Det gör att det sista vattnet förångas från ytan.