Varför blir strandsand så varm i solen?

Hur kommer det sig att sanden på en strand kan bli så varm i solen att man nästan bränner sig på den?

Varm strandsand
© Shutterstock

Strandsand blir varm därför att en stor del av energin i solljuset samlas i de översta centimeterna.

När sanden är våt går en del av energin till avdunstning, vilket håller nere temperaturen. Därför är våt sand vid strandkanten sval.

Men längre upp på stranden är sanden knastertorr – jämfört med exempelvis jord är sanden dålig på att hålla kvar fukten på grund av de relativt stora mellanrummen mellan sandkornen.

Och när sanden är helt torr går all solenergi till att värma upp den.

Dessutom det består strandsand främst av mineralet kvarts som är dåligt på att leda värme.

Järn, som är en bra värmeledare, är exempelvis mer än 500 gånger bättre på att leda värme än torr sand.

Sanden skadar oskyddade fötter

Även när de översta sandkornen blir extremt varma går det fortfarande långsamt att transportera värmen djupare ned. Sand kan faktiskt bli så varm att det finns stora skaderisker för idrottare, som exempelvis beachvolleybollspelare eller strandjoggare.

En studie med fokus på fotskador i samband med idrott på stranden dokumenterar att när luften är 24 grader varm, kan sandytan vara 38 grader. Om luften är 32 grader varm, kan sanden bli så mycket som 49 grader varm.