Varför är det mycket lättare att isolera mot ljus än mot ljud?

Varför kan man hålla ljus ute med en tunn gardin, medan det är betydligt svårare att slippa höra bullret från gatan?

1 september 2009

Vill man ta en lur mitt på dagen är det relativt lätt att hålla dagsljuset ute genom att dra för gardinerna eller stänga fönsterluckorna, men det är betydligt svårare att hålla gatubullret ute. Ljud fortplantar sig nämligen som vibrationer genom luft, vätskor eller fasta ämnen och får dem att omväxlande dra sig samman och utvidga sig. Ljudvågor kan därför i princip gå genom vad som helst och faktiskt bara stoppas av vakuum, där det inte finns några molekyler att ty sig till. Man kan säga att ljud påverkar det ämne som det träffar betydligt mer än ljudvågorna själva påverkas. Med ljus förhåller det sig precis tvärtom. Ljus är elektromagnetiska vågor, som endast i mindre grad påverkar ett ämne som de träffar, oftast genom att värma upp det. Ljusvågor är dock själva mycket påverkbara och återkastas eller sugs upp snarare än passerar genom, när de träffar ett nytt ämne. En svart gardin kan därför hålla nästan allt ljus ute, men ger bara ringa skydd mot ljud. För att stänga ute ljud kan man gömma sig bakom mycket hårda och täta material, till exempel sten, glas eller bly, för de är bra på att reflektera ljudvågorna. Därefter kan ett tjockt lager poröst material, till exempel stenull, absorbera något av det resterande ljudet genom att en del av ljudvågorna där omvandlas till värme.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: