Vad betyder "statistiskt signifikant"?

I samband med forskningsresultat träffar man ofta på begreppet “statistisk signifikant”. Men vad betyder det egentligen?

© Shutterstock

Uttrycket "statistisk signifikant" talar om att ett resultat i en studie inte enbart beror på slumpen.

Om forskare exempelvis ska testa ett läkemedel gör det oftast inom en grupp människor som de sedan jämför med en överensstämmande kontrollgrupp, som i stället får ett verkningslöst ämne, kallat placebo.

Forskarna har redan i förväg konstaterat ett så kallat p-värde, som ger uttryck för hur stor sannolikheten är att skillnaden i effekt inom de båda grupperna inte enbart beror på slump.

Efter studien frågar forskarna sedan sig själva: Hur stor är sannolikheten att den observerade skillnaden – eller en större skillnad – mellan grupperna skulle uppträda om båda grupperna hade fått placebo? Om denna sannolikhet är lägre än p-värdet, så är skillnaden "statistiskt signifikant".

Det måste inte nödvändigtvis betyda att läkemedlet har en stor effekt, utan bara att det enligt denna studie ser ut att vara det.

Ostätare kvävs sannolikt i sina sängkläder

Forskarna kan öka resultatens säkerhet genom att sätta ihop en större grupp försökspersoner. Men då gäller det å andra sidan att ha strikt uppmärksamhet, så att inga okända omständigheter smyger sig in.

I mycket stora datamängder kan man på så vis hitta statistiska sammanträffanden – så kallad korrelation – mellan saker och ting som logiskt sett inte har med varandra att göra. I USA, finns det exempelvis en korrelation mellan utvecklingen av befolkningen intag av ost och antalet personer som dör av att bli för hårt inrullade i sina sängkläderj.

5 procent är det vanligaste p-värdet i vetenskapliga studier, vilket innebär att det inte får vara högre än dem procents risk för att resultaten helt enkelt är rena tillfälligheter.