Shutterstock
Man med ström

Vad är världsrekordet för strömstyrka?

Vad är den högsta strömstyrka som någonsin har uppmätts? Och var strömmen skapad av människor?

Den högsta strömstyrka som har uppmätts direkt är 100 000 ampere. För att ett elskåp skulle hålla för den belastningen, skulle det krävas omkring 10 000 vanliga säkringar.

Rekordet sattes när japanska forskare 2014 genomförde experiment med superledande material till särskilt starka elektromagneter. En superledare är ett material som ström kan löpa igenom motståndsfritt.

Strömmen passerar alltså utan förlust och utan att skapa värme – annars skulle materialet i ledaren smälta vid så hög strömstyrka.

Elektromagneterna har designats som fusionsreaktorer, i vilka det är nödvändigt att hålla bränslet svävande i ett magnetfält, eftersom det är 100 miljoner grader varmt.

Rekordet ligger ljusår från jorden

Indirekt har forskarna dock kunskaper om mycket högre strömstyrkor. År 2011 upptäckte astronomer från universitetet i Toronto i Kanada en så kallad relativistisk jetstråle i en galax kallad 3C303 mer än två miljoner ljusår från jorden.

Galax med strömstyrka

Den högsta strömstyrka som vi känner till finns i en så kallat relativistisk jet från galaxen 3C303.

© Leahy & Perley

En relativistisk jetstråle är en ström av plasma som skjuts ut i rymden med en hastighet nära ljusets. Och när plasmaströmmen innehåller joner och elektroner är den strömförande.

Genom att analysera radiovågor uppskattar astronomerna att strömstyrkan i den 150 000 ljusår långa jetstrålen är en triljon ampere (det vill säga en etta följd av arton nollor).

Forskarna gissar att den extremt höga strömstyrkan i jetstrålen beror på magnetfält som skapas av ett svart hål i mitten av galaxen.