gravitation

Lär dig mer om gravitationen

Gravitationskraften är en av de fyra grundläggande naturkrafterna som regerar i universum. Den påverkar allting alltid. Lär dig mer om gravitationskraften här.

Gravitationskraften är en av de viktigaste naturkrafterna i universum. Den hjälper till att förklara många olika fenomen – både på jorden och i rymden. Med vad är gravitationskraft egentligen, vem upptäckte den och hur räknas den ut?

FAQ om gravitationskraften

Vad är gravitation?

Gravitationen är en av de fyra fundamentala naturkrafterna som styr universum. Vi märker bara två av dem i vår vardag. Den ena är gravitationen, den andra är den elektromagnetiska kraften.

Båda naturkrafterna har en oändlig räckvidd. Det innebär att alla kroppar i universum attraherar varandra via gravitationen och att den elektromagnetiska kraften i form av ljus även kan ses från avlägsna galaxer.

De två andra naturkrafterna kallar kärnkrafter eftersom de verkar inne i atomer. Den starka kärnkraften håller ihop atomkärnan medan den svaga kärnkraften är involverad i radioaktivt sönderfall.

De fyra fundamentala naturkrafterna är:

  • Gravitation
  • Elektromagnetisk kraft
  • Svag kärnkraft
  • Stark kärnkraft

Vem upptäckte gravitationen?

1687 beskrev den engelska fysikern Isaac Newtongravitationen för första gången. Enligt Newton bestämmer en kropps massa dragningskraften. Därför är gravitationen på månen bara 16,6 procent av jordens dragningskraft eftersom månens massa är motsvarande mindre i storlek än jorden.

Tyngdlagen beskrev också hur solens dragningkraft på planeterna som kretsar runt den avtar omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet. Om en planet är dubbelt så långt bort från solen som en annan planet kommer solens gravitation alltså bara att vara en fjärdedel så stark.

Newton förutspådde även existensen av den då oupptäckta planeten Neptunus eftersom Uranus kretslopp endast kunde förklara genom att det fanns en planet med Neptunus massa och omloppsbana längre ut i solsystemet.

Isaac Newton upptäckte gravitationen

Fysikern Isaac Newton beskrev gravitationen för första gången år 1687.

Hur beräknas gravitationen?

Enligt Isaac Newtons tyngdlag är den kraft som håller fast planeterna i sina banor runt solen proportionell med både solens och planetens massa..

I hans berömda formel betecknas solens massa M och planetens massa m, medan symbolen för avståndet är r.

Dragningskraften eller gravitationen F mellan solen och planeten beräknas med ekvationen F = GMm/r2, där gravitationskonstanten G är den samma överallt och när som helst.

Hur ser gravitationskraftens formel ut?

Formeln för gravitationslagen är F = GMm/r2.

F är själva gravitationskraften, som mäts i newton.

G är den universella gravitationskonstanten och alltså ett fast värde.

M och m är uttryck för två olika kroppars massor. Det kan exempelvis vara solens och jordens massor eller jordens massa och en människas kroppsvikt.

r är avståndet mellan de båda massornas tyngdpunkter. Handlar det exempelvis om solen och jorden är r avståndet mellan deras respektive mittpunkter.

Källa: Köpenhamns universitet