Vad är ett kvantsprång?

Människor pratar om kvantsprång, när de skall beskriva ett mycket stort hopp. Kan ni förklara vad ett kvantsprång egentligen är?

Människor pratar om kvantsprång, när de skall beskriva ett mycket stort hopp. Kan ni förklara vad ett kvantsprång egentligen är?

Shutterstock

År 1913 lanserade den danske fysikern Niels Bohr två postulat: för det första att elektroner bara kan cirkulera i mycket bestämda banor, så kallade kvanttillstånd, runt en atomkärna. För det andra att en elektron kan utföra kvantsprång mellan de olika banorna. Om elektronen hoppar från en högre bana till en lägre, förlorar atomen energi, som avges i form av en ljuspartikel, en foton.

Redan några år efter 1913 övergav fysikerna föreställningen om att elektronerna rör sig i banor som planeter runt en stjärna, och gick över till att betrakta dem som en typ av vågor. Idén om kvanttillstånd och kvantsprång används dock idag överallt i fysiken på molekyler, atomer, atomkärnor och mer exotiska system av partiklar.

Lustigt nog är ett kvantsprång i fysiken alltså en mycket, mycket liten rörelse, trots att uttrycket i vardagligt tal används för att beteckna ett stort och fundamentalt skifte. Kvantmekaniken kan leverera mycket exakta förutsägelser, som bekräftats genom otaliga mätningar. Därför betraktas den idag som den mest genomtestade teorin i vetenskapens historia.

Trots det uppstår det mellan experter fortfarande hetsiga diskussioner om vad ett kvanttillstånd och ett kvantsprång egentligen är, och flera tolkningar är fortfarande möjliga.