Shutterstock
Sprängämne, explosion

Topp 5: Vilket ämne är mest explosivt?

Jag har läst att ämnet nitroglycerin används vid framställning av dynamit. Men vad är egentligen det mest sprängfarliga ämnet som finns och hur utlöses det?

1. Klortrifluorid

Sprängämne, klortriflourid
© Shutterstock

Utlöses vid kontakt med nästan allt
Ämnet klortriflourid är extremt kemiskt aktivt och kan sätta eld på i stort sett allt. Det gäller även material som normalt inte kan brinna, som exempelvis asbest. Ämnet, som har den kemiska formeln ClF3, har använts vid framställning av bomber och som bränsle i raketer i eldkastare.

2. Kvävetrijodid

Sprängämne kvävetrijodid
© Shutterstock

Utlöses vid beröring
Kvävetrijodid, som har den kemiska formeln NI3, är mycket känsligt för kontakt. Ämnet exploderar i ett lila moln vid minsta beröring, även med exempelvis en fjäder. Partikelstrålning kan också detonera ämnet, som inte har något praktiskt användningsområde.

3. Cesium

Sprängämne, cesium
© Shutterstock

Utlöses vid kontakt med vatten
Grundämnet Cesium, Cs, antänder spontant i luft och när det kommer i kontant med vatten bildar det en explosiv mängd väte. Ämnet används bland annat i solceller och atomur. Det har också använts i så kallade jonmotorer till rymdsonder.

4. Nitroglycerin

Sprängämne, nitroglycerin
© Shutterstock

Utlöses vid skakningar
Ämnet nitroglycerin, som har den kemiska formeln C3H5N3O9, exploderar vid de tryckvågor som uppstår när det skakas. Ämnet är mest känt som den centrala ingrediensen i dynamit, men används också i små doser som hjärtmedicin.

5. TATP

Sprängämne, TATP
© Shutterstock

Utlöses vid värme eller stöt
Sprängämnet TATP med den kemiska formeln C9H18O6 exploderar när det utsätts för värme, friktion eller stötar. Det används i bomber och har bland annat använts av självmordsterrorister – exempelvis i London 2005, i Paris 2015 och i Sri Lanka 2019.