Shutterstock / MegSopki
elektrisk strøm

Bli klokare på elektrisk ström

Hver dag bruger du strøm, når du tænder for lyset eller bruger smartphonen. Og din hjerne fungerer kun takket være en symfoni af elektriske impulser.

Hvem opfandt strøm?

I 1880 tog den amerikanske opfinder Thomas A. Edison patent på glødepæren, der er blevet selve symbolet på elektrisk strøm. Han opfandt derfor ikke strømmen, men har var en sand strømpioner, der også opfandt verdens første elværk.

Thomas A. Edison (1847-1931) med sin glødepære.

Thomas A. Edison (1847-1931) med sin glødepære.

Siden da gik det stærkt, og i dag kan vi næsten ikke foretage os noget i hverdagen, uden at der er strøm involveret. Vaskemaskinen, smartphonen i stigende grad også bilen kører i dag på strøm.

Hvilke typer strøm findes der?

Der skelnes overordnet mellem to typer strøm: jævnstrøm og vekselstrøm.

  • Jævnstrømmen, der fx stammer fra batterier og solceller, løber derimod altid den samme vej.

  • Vekselstrømmen er den strøm, vi trækker ud af stikkontakten i hjemmet. Den stammer fra kraftværkets snurrende turbiner og skifter derfor retning - eller veksler - med en bestemt frekvens, typisk 50 eller 60 hertz.

Et kraftværks generatorer, der producerer vekselstrøm.

Generatorene i et kraftverk produserer vekselstrøm.

Hvad er strøm?

Hvis man zoomer ind til atom-niveau i en kobberledning, er den elektriske strøm i virkeligheden løsrevne elektroner, der hopper fra kobberatom til kobberatom gennem ledningen.

Elektronerne bærer på den energi, smartphonen skal bruge for at få skærmen til at lyse op, ringe og gå på nettet.

I smartphonen pibler elektronerne ud fra batteriet. Det skyldes, at batteriet fungerer som et lille kemisk kraftværk, der frigiver elektroner, men forhindrer dem i at løbe tværs gennem batteriet.

Derfor tvinges elektronerne i stedet til at løbe ud og rundt i det elektriske kredsløb, hvor de giver liv til alle smartphonens funktioner.

Processen kan sammenlignes med vand, der flyder ned fra et vandtårn og videre ud i et netværk af vandrør. Størrelsen på den elektriske strøm er sammenlignelig med den mængde vand, der passerer et udsnit af vandrøret på et bestemt tidspunkt. Enheden for strøm kaldes ampere efter den franske fysiker André-Marie Ampere.

Hvad er strømstyrke?

Den elektriske strøm måles i ampere og er antallet af elektroner, der passerer et udsnit af ledningen på et givent tidspunkt.

En strømstyrke på bare 1 ampere kræver en sand syndflod af elektroner - hele 6,2 * 10^18 elektroner, eller 6,2 milliarder milliarder elektroner. 1 ampere er den strømstyrke, de fleste smartphones i dag oplades med.

Hjernen er en elektrisk heksekedel
Men strøm er ikke kun noget, der giver liv til alle vores elektriske dimser.

Mens du læser denne artikel, holder en symfoni af elektriske impulser gang i din hjerne, din hukommelse og din krops lemmer. Den menneskelige hjerne og nervesystemet består af milliarder af neuroner - eller nerveceller - der håndterer alt fra syn, følesans, og indlæring til aktivering af muskler i kroppen.

Neuronerne ‘snakker’ med hinanden ved at skyde små elektriske impulser af sted med en voldsom hastighed. Selvom forskerne nu har en god forståelse af de enkelte neuroners virkemåde, er det dog stadig lidt af en gåde, hvordan denne heksekedel af elektriske impulser skaber menneskets evne til at tænke og have følelser.

Neuronerne i din hjerne er forbundet i et kompliceret netværk, hvor elektriske impulser overføres til hinanden.

Nervcellerna i din hjärna är kopplade i ett komplicerat nätverk där elektriska impulser förs över till varandra.