Lwp Kommunikáció/Flickr
Hawking

Stephen Hawking löste kanske universums största gåta kort före sin död

Är vårt universum det enda? Före sin död hittade den geniale fysikern Stephen Hawking svaret.

Dagarna före sin död arbetade fysikern Stephen Hawking på en uppseendeväckande artikel – en artikel som enligt vissa forskare kan vara Hawkings viktigaste bidrag till vetenskapen.

I artikeln tar Hawking och hans kollega Thomas Hertog tag i en av fysikens största gåtor: parallella universum.

Multiversum är begränsat

De två forskarna använder bland annat kvantfysik till att göra förutsägelser om eventuella universums egenskaper.

I motsats till andra forskare anser Hawking inte att det kan existera ett oändligt antal möjliga universum. Han föreslår i stället att fysikens lagar bara tillåter ett begränsat antal möjliga universum.

Hawkings nya metod ska lösa gåtan

Tidigare teorier om parallella universum lider speciellt av ett stort problem: de innehåller inte någon konkret metod för att testa om de stämmer eller inte.

Men det gör Hawkings teori. Den ritar upp hur rymdsonder kan hitta spår av de parallella universum i bakgrundsstrålningen från universums början – och därmed avklara om teorin är rätt eller fel.

Om Hawkings metod visar sig vara användbar i praktiken – oavsett om den bekräftar eller bestrider hans teori – kommer det att vara ett gigantiskt genombrott för fysiken.