Shutterstock

Släcks skogsbränder bäst med vatten?

Mycket talar för att använda rent vatten som vapen mot naturbränder. Men när speciella kemiska föreningar tillsätts vattnet blir det ännu mer effektivt.

Vatten har väsentliga fördelar för bekämpning av naturbränder. Det är ofarligt för naturen och dessutom väl lämpat att spridas från flygplan, så att brandmännen inte hamnar i fara.

Därigenom undviker man si­tu­a­tio­ner som år 2013, då Yarnell Hill Fire i Arizona ledde till att 19 brand­män miste livet..

Färg och kemi effektiviserar brandsläckning

Rent vatten kan släcka skogsbränder men är mer effektiva med tillsats av så kallade brandhämmande medel, bland annat det amerikanska Phos-Chek som innehåller flera kväve- och fosforföreningar (exempelvis ammoniumvätefosfat) som minskar cellulosas brännbarhet.

Vand er egnet til at slukke skovbrande med, bl.a. fordi det er ufarligt i naturen og kan smides fra fly. Vandet bliver typisk tilsat brandhæmmere og farvet, så piloten kan se, præcis hvor det rammer.

© Shutterstock

Eftersom cel­lu­lo­sa utgör stora delar av växternas cellväggar förhindras spridningen av na­tur­bränder. Efter släckningen bryts ammoniumvätefosfat ned till göd­ning som hjälper naturen att snabbare återhämta sig igen.

Ofta blandar man färg i vattnet, vanligen rödfärg. Det gör det lättare för pi­lo­ter­na att se exakt var vattnet hamnar.