Shutterstock

Släcks skogsbränder bäst med vatten?

Rent vatten är det vanligaste vapnet mot skogsbränder. Men kemiska formler kväver elden snabbare och ger den brända marken näring – vilket gynnar växter!

Vatten har väsentliga fördelar för bekämpning av naturbränder. Det är ofarligt för naturen och dessutom väl lämpat att spridas från flygplan, så att brandmännen inte hamnar i fara.

Därigenom undviker man si­tu­a­tio­ner som år 2013, då Yarnell Hill Fire i Arizona ledde till att 19 brand­män miste livet..

Färg och kemi effektiviserar brandsläckning

Rent vatten kan släcka skogsbränder men är mer effektiva med tillsats av så kallade brandhämmande medel, bland annat det amerikanska Phos-Chek som innehåller flera kväve- och fosforföreningar (exempelvis ammoniumvätefosfat) som minskar cellulosas brännbarhet.

Vand er egnet til at slukke skovbrande med, bl.a. fordi det er ufarligt i naturen og kan smides fra fly. Vandet bliver typisk tilsat brandhæmmere og farvet, så piloten kan se, præcis hvor det rammer.

© Shutterstock

Eftersom cel­lu­lo­sa utgör stora delar av växternas cellväggar förhindras spridningen av na­tur­bränder. Efter släckningen bryts ammoniumvätefosfat ned till göd­ning som hjälper naturen att snabbare återhämta sig igen.

Ofta blandar man färg i vattnet, vanligen rödfärg. Det gör det lättare för pi­lo­ter­na att se exakt var vattnet hamnar.