Fantasier förändrar tid och avstånd

Som kontorist på ett patentkontor har han, som ska komma att bli historiens störste tänkare, tid att filosofera över universums sammansättning. Han presenterar sina visionära, potentiellt världsförändrande teorier, men det är ingen som begriper dem.

Einstein ung

Medan hans jämnåriga far runt och hoppar hage och spelar boll sitter en tanig, mörkhårig pojke böjd över tjocka böcker i sitt hem i en förort till München, Tyskland.

En familjemedlem har gett honom öknamnet ”Kusin Tråkig”. Albert Einstein föredrar att dagdrömma, sitta och läsa eller spela violin framför att klättra i träd.

Albert Einstein hade en två år yngre syster.

I skolan är han nummer ett, en enstöring som får toppbetyg i praktiskt taget samtliga ämnen. Under dygnets alla vakna timmar fördjupar han sig i de högar av läroböcker som föräldrarna släpar hem till sin vetgirige pojke.

Quiz: Testa vad du vet om Albert Einstein

Hans favoritämne är naturvetenskap, och förklaringen till det är en specifik episod i Einsteins barndom: När han som femåring var sjuk och sängliggande gav fadern honom en kompass. Den fascinerade pojken konstaterade att nålen alltid pekar åt samma håll på grund av en kraft som enligt fadern kallades för magnetism.

År 1895 gör Einstein, som då bara är 16 år gammal, inträdesprovet till den polytekniska skolan i Zürich, ett av regionens mest ansedda naturvetenskapliga universitet. Han misslyckas kapitalt, inte i matematik och fysik, men i litteratur- och samhällshistoria.

Infografik: Saker du inte visste om Albert Einstein

Låda full av visdom

Misslyckandet får emellertid inte Einstein att ge upp. Året därpå går det bättre, och år 1900 kan han skryta med en universitetsexamen i fysik och matematik.

Men examensbeviset visar sig knappt vara värt papperet som det är skrivet på. Förgäves söker Einstein jobb som lektor på flera universitet, men han tvingas nöja sig med dåligt betalda småjobb som försäkringsagent och lärarvikarie. En viktig anledning till det är att Einstein är av judiskt ursprung i ett Europa där antisemitismen frodas.

En ung Einstein fascineras av vetenskapen när han får en kompass av sin far. Magnetism framstår som magi för honom.

Albert Einstein, som ständigt har ont om pengar, känner sig som en förlorare. I ett brev till en familjemedlem skriver han moloket att ”det nog hade varit bättre om jag aldrig hade fötts”. Men han kan åtminstone glädja sig åt att ha tur i kärlek.

Lika blyg och inåtvänd som han var som barn, lika charmerande, flirtig och spirituell är den vuxne Einstein. Kvinnorna faller som käglor för den vackre mannen med de uttrycksfulla ögonen. Men Einstein har bara ögon för en kvinna: Den tidigare kurskamraten Mileva Maric, som delar hans intresse för fysik, matematik och musik.

Mileva Maric var Einsteins första fru. Foto: Getty Images

Men i längden kan Einstein inte leva av enbart kärlek, så när han i juni 1902 till slut får ett fast jobb som teknisk expert på patentverket i Bern tar den nu 23-årige Einstein tacksamt plats bakom skrivbordet.

Albert Einstein förändrade världen

Till sin stora glädje inser Einstein snart att han kan utföra en dags arbete på bara några timmar. Det ger honom gott om tid till det som han kallar Avdelningen för teoretisk fysik: Dagdrömmerier.

Under all ledig tid leker han med tankar som han har haft i bakhuvudet i flera år, och efterhand fylls skrivbordslådan av vetenskapliga avhandlingar, det konkreta resultatet av de geniala idéer som ska komma att bli hans varumärke.

På sina mentala upptäcktsresor till naturvetenskapens gränsland blir han alltmer övertygad om att fysiken behöver revideras. Frågor om atomens existens, ljusets natur, tiden och rummets egenskaper samt förhållandet mellan energi och massa är några ämnen som han ger sig i kast med.

Tankarna försätter Einstein i trans, så att han glömmer allt omkring sig. På väg hem från arbetet kan han vandra tankspritt genom stadens gator utan att han tänker på var han befinner sig, och ofta har han hamnat långt ute på landet innan han upptäcker var han är.

Video

Originalfilm, i vilken Einstein berättar om E=mc2

Einstein upplever det som att han är psykiskt instabil, men sanningen är att hans hjärna kokar över av geniala infall. Efter en övermänsklig intellektuell insats publicerar han år 1905 fyra artiklar som var och en för sig är värdiga ett geni. De är dynamit vid den tiden. Den ena artikeln tar upp den speciella relativitetsteorin, som i vidareutvecklad form senare fick avgörande betydelse för vår uppfattning av universum. Tiden är emellertid ännu inte mogen för Einsteins genialitet.

Medan sommaren blir till höst och vinter väntar och hoppas Einstein på en reaktion från de lärde, men i stället för applåder möts han av tystnad. Först i slutet av år 1905, då Einstein får en klapp på axeln av en av tidens största tänkare, börjar det hända något. Den tyske fysikern Max Planck hyllar Einsteins artiklar, i synnerhet artikeln om den speciella relativitetsteorin, som han säger ”omedelbart väckte mitt intresse”.

Läs nästa kapitel: Genombrottet – Einstein kröker hela universum

Einsteins IQ mättes aldrig, men man uppskattar att hans IQ låg omkring 160. Har du testat DIN IQ? Gör vårt GRATIS IQ-test och se hur hög din IQ är jämfört Albert Einsteins.