Shutterstock
Primtal

Professor kan ha löst 160 år gammal matematisk gåta

Hypotesen, som lades fram 1859, är ett av de mest berömda matematiska problem som ännu inte har lösts.

Yitang Zhang är professor i matematik vid University of California i Santa Barbara. Även om namnet kanske inte säger dig så mycket, så kan han inom kort visa sig få stjärnstatus i matematikens värld.

Skälet är att den ytterst matematikkunnige professorn med kinesiska rötter tror sig har löst den sägenomspunna matematiska gåta som har fått namnet Riemanns hypotes.

Primtal på skrivmaskin

Ett primtal är ett heltal som är större än 1, men som inte är delbart med andra positiva tal än 1 och sig självt.

© Shutterstock

Hypotesen, som den tyske matematikern Bernhard Riemann lade fram 1859, är ett av de mest berömda matematiska problem som ännu inte har lösts.

Riemanns hypotes handlar om fördelningen av primtal i följden av naturliga tal. Ett primtal definieras som ett heltal som är större än 1, men inte är delbart med andra positiva heltal än 1 och sig självt. De första primtalen är alltså 2, 3, 5, 7, 11 med flera.

Dessa primtal ligger nära varandra i ordningsföljd, men ju högre upp man kommer, desto längre blir avståndet mellan primtalen.

Med detta i åtanke utvecklade Riemann i mitten av 1800-talet ett viktigt verktyg för matematiker, som bland annat kan tala om hur många primtal det finns i ett givet utsnitt av talföljden.

Problemet är emellertid att verktyget bara fungerar om någon kan bevisa att det i vissa fall ger samma resultat.

Riemanns hypotes anses av fackkunniga vara en av svåraste matematiska gåtorna, men nu tror sig matematikprofessorn Yitang Zhang alltså ha löst den.

Många intressenter

Han är dock inte den förste som påstår dig ha löst den urgamla hypotesen.

Flera prominenta matematiker har försökt under årens lopp, men hittills har bevisen inte varit tillräckligt övertygande.

Nu försöker Yitang Zhang sig på en redogörelse utöver det vanliga.

Berömmelse och miljoner hänger på fackkolleger

Precis som alla andra forskningsresultat måste svaret på hypotesen verifieras av kvalificerade fackkolleger innan det kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det kallas expert- eller fackgranskning och är den mest använda kvalitetssäkringen i samband med ny forskning.

Om Yitang Zhangs fackkolleger ger tummen upp för hans 111 sidor långa svar kan han, förutom att glädjas åt äran av att ha löst Riemanns hypotes, även se fram emot en ansenlig prissumma.

År 2000 utsåg Clay Mathemathics Institute i New Hampshire nämligen Riemanns hypotes till en av sju så kallade millennieproblemen inom matematik. Av dessa sju problem är det hittills bara Poincarés förmodan som har lösts.

Den som inlämnar lösningen till ett av dessa problem tilldelas inte mindre än en miljon dollar.