Vilket grundämne har de största atomerna?

Vilket är det tyngsta grundämne man känner till? Kan det finnas andra grundämnen, som innehåller ännu fler elektroner?

Närbild-av-periodiska-systemet
© Shutterstock

Den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev införde 1869 det periodiska systemet. I detta är grundämnena ordnade i vågräta rader (perioder) efter antalet elektronbanor och i lodräta staplar (grupper) efter antalet elektroner i den yttersta banan.

På så sätt har det periodiska systemet en plats åt alla de grundämnen som teoretiskt sett kan finnas.

Mendelejev själv lämnade plats för åtskilliga grundämnen, som han ansåg att man saknade, och som i dag hittats. I laboratoriet skapas ständigt nya grundämnen, som i regel är väldigt instabila. Det hittills tyngsta grundämnet skapades 1999 syntetiskt av amerikanska forskare. Det hade 118 elektroner och fick namnet ununoctium.

Sedan dess har emellertid ingen annan kunnat återskapa det, och det har nu tagits bort från det periodiska systemet igen. Grundämnet med atomnummer 117 har aldrig framställts, medan nummer 115 upptäcktes först 2004, då forskare skapade ynka fyra atomer av ämnet.