ColinCramm / Shutterstock
grundämnen

Vilket ämne är tyngst?

Kan man mäta vilket ämne som har störst täthet?

Grundämnena iridium och osmium har i många år konkurrerat om att vara det tyngsta ämnet på jorden, och förstaplatsen har skiftat flera gånger. Frågan är inte så lätt att lösa, för många ämnen finns i flera olika kristallformer.

Mycket tyder på att osmium i sin tätaste form är en aning tyngre än iridium.

Mycket exakta beräkningar visar att en perfekt osmiumkristall väger 22,661 kilo per liter, medan iridium väger 22,650 kilo per liter.

Osmium är en glänsande blåvit metall, som är extremt hård. I kombination med andra metaller används den därför bland annat i spetsar till reservoarpennor och pickupnålar.

Den teoretiska gränsen för ett ämnes täthet är plancktätheten, som motsvarar att 100 miljarder galaxer pressas ihop på ett område där det normalt bara finns en enda neutron.

Läs mer om världens grundämnen.