Platina – håller luften ren

Platin

Platina är en av världens sällsyntaste metaller. Den årliga produktionen är blygsam, bara omkring 250 ton. Mer än hälften hamnar i katalysatorer på bilar, för grundämnet platina är utmärkt på att sätta fart på kemiska reaktioner, däribland också nedbrytning av kolväten i bilarnas avgaser.

Platina används också i smycken och klockor samt i laboratorieinstrument och elektronikkomponenter. Platina är en tung ädelmetall, som är mycket lätt att bearbeta. Den finns i fri form i naturen, men det allra mesta utvinns som biprodukt i nickel- och koppargruvor.

Fyra femtedelar av all platina kommer från Sydamerika, men även i Ryssland och Kanada finns det små förekomster. Det finns inga syntetiska alternativ till platina, så man måste spara på den dyrbara metallen, som ofta handlas till priser som är dubbelt så höga som priset på guld. Brittiska forskare skall utreda om platina kan utvinnas ur det gatudamm som sopmaskiner samlar upp.

Platina från bilars katalysatorer hamnar i dammet, som kanske innehåller så mycket som 1,5 miljondelar platina – nog för att det skall löna sig att samla in det.