Neodym – magneternas kung

Neodym

Jordens förråd av neodym är starkt begränsat. Den årliga produktionen utgör cirka 7300 ton. Grundämnet ger de starkaste kända permanenta magneterna, vars magnetfält är så kraftigt att de kan ersätta elektromagneter eller de stora permanenta magneter som används i elektronisk utrustning, till exempel hårddiskar. Man har även börjat använda magneterna i vindkraftverk och hybridbilar, bland annat för att de tar liten plats.

Neodym tillhör en särskild grupp av grundämnen kallad sällsynta jordartsmetaller. I naturen är ämnet bundet i mineraler, som det utvinns från. I ren form är neodym en ljust gyllene metall, som reagerar med syre. En kubikmeter väger sju ton.

Utöver i magneter används neodym som färgämne i emalj och glas, däribland glaset i de skyddsglasögon som svetsare och glasblåsare använder.

Kina har några av världens största förekomster av de sällsynta jordartsmetallerna, men då landet självt behöver stora mängder, har man satt ett tak för exporten. Det betyder brist på andra håll, där man överväger att öppna gamla gruvor eller försöka hitta nya förekomster.