nb_u41 Toyota brintbil

Väte: Universums mest förekommande grundämne

Väte är universums vanligast förekommande grundämne, som väntas få stor betydelse i framtidens energiförsörjning. Lär dig mer om vad väte är och kan användas till på den här sidan.

Vad är väte?

Väte eller hydrogen är en färg- och luktlös brännbar gas. Väte är universums vanligast förekommande grundämne och det uppskattas att omkring 88 procent av alla atomer i universum är väteatomer.

Väte har atomnummer 1 i det periodiska systemet och vätets kemiska symbol är H.

Väteatom
© Shutterstock

Väte är en färglös och luktlös brännbar gas som är universums mest utbredda grundämne. Man uppskattar att omkring 88 % av alla atomer i universum är väteatomer.

Väte är ett mycket enkelt ämne utan speciellt säregna egenskaper, men i kombination med andra grundämnen kan det bilda mycket märkliga kemiska föreningar. Den mest speciella är H2O (vatten), som borde vara en gas vid rumstemperatur, och som i motsättning till de flesta andra ämnen utvidgar sig när den fryser.

Det beror på speciella föreningar mellan väteatomerna i vattenmolekylerna som får dem att ta mer plats i kallt tillstånd.

Vad används väte till?

Väte har genom många år använts i industrin, till raketmotorer, ballongtransport och liknande. Men väte kan i framtiden komma att spela en långt större roll för t.ex. energiförsörjningen.

Men den energin kan också friges igen i exempelvis bränsleceller, i vilka väte omvandlas till vatten och elektricitet. Den principen kan exempelvis användas i vätebilar.

En vätebil drivs av en elektrisk motor som får el via en bränslecell i stället för ett batteri. Vätebilen är ett klimatvänligt alternativ till vanliga bilar som drivs av fossila bränslen och förorenar med CO2.

Lär dig mer om väte i det här videoklippet: