Svavel

Svavel: Gult och användbart

Skunkar har grundämne nummer 16, svavel, att tacka för sitt försvarssystem - men svavel är också essentiellt för alla levande organismer.

Namn: Svavel – efter sanskritens sulvere eller latinets sulfurium Atomnummer: 16 Kemisk symbol: S

Svavel är en gulaktig icke-metall som har varit känd sedan forntiden och därför har gamla namn på en stor del av världens språk.

Svavel är det 16:e grundämnet i det periodiska systemet och lite av en kameleont: Svavel existerar nämligen i över 30 olika former.

Vad används svavel till?

Alla levande organismer behöver svavel och det gäller i hög grad även människor, eftersom svavel är en beståndsdel i aminosyran metionin, som människan inte kan leva utan.

Utöver sina positiva effekter har svavel också en fantastisk förmåga att bilda illaluktande kemiska föreningar. Om något luktar dåligt i naturen är svavel garanterat inblandat. Skunkar har alltså tre olika svavelföreningar att tacka för sitt försvarssystem.

Svavel är avgörande för världsekonomin

Svavel ingår i många olika svavelföreningar, framförallt svavelsyra, i otaliga industriella processer och spelar en avgörande roll för världsekonomin. Ett lands utvecklingsgrad kan "avläsas" i dess produktion och förbrukning av svavelsyra.

Se video: Svavelgruvorna på vulkanen Kawah Ijen, Indonesien

Video