Osmium: Tungt och illaluktande

Osmium är ett av de tyngsta grundämnena i det periodiska systemet - och ett av de mest illaluktande.

Osmium

Namn: Osmium- efter grekiskans osme (lukt) Atomnummer: 76 Kemisk symbol: Os

Osmium - det tyngsta grundämnet

Osmium är en silvrig metall som dels innehar rekordet som det tyngsta av alla metalliska grundämnen med en densitet på 22,6 g/cm³, och dels har den märkliga egenskap att det avger en mycket irriterande och genomträngande lukt som är ökänd för att kunna medföra en väldigt kraftig huvudvärk.

Det är inte någon särskilt efterfrågad metall, det produceras bara omkring 100 kg om året till olika industriella ändamål.

Vad används osmium till?

Osmium används sällan ensamt, men ingår i metallegeringar som är speciellt motståndskraftiga mot nötning. Det gör osmium-bindningar väl lämpade för t.ex. spetsar i reservoarpennor, stift i grammofoner, elektriska kontakter - och de används till och med i kirurgiska implantat.

Redan 1897 blev det dock använt som glödtråd i en glödlampa konstruerad av Karl Auer. Dessvärre var tråden så ömtålig att den gick av när man vände glödlampan uppochned. Osmium ersattes av wolfram som visade sig vara mer lämpat till glödtrådar. Glödlampsproducenten OSRAM, som startades 1906, fick sitt namn från grundämnena OSmium och wolfRAM.

Läs mer om periodiska systemet.

Video: Osmiums förbluffande egenskaper

Video