Neon: Färglös och färgstrålande

Grundämne nr 10 är neon, som i sig själv är en färglös gas - men som kan förvandla glasrör till färgstrålande ljusreklamskyltar.

Neon stjerne

Namn: Neon – av grekiskans neos (ny) Atomnummer: 10 Kemisk symbol: Ne

Neon är den mest kända av de så kallade ädelgaserna, som heter så för att de i stort sett inte kemiskt reagerar med några andra ämnen. Neon är mycket stabilt och har ingen inverkan på biologiska organismer. Neon är en färg-, lukt- och smaklös gas som upptäcktes 1898.

Vad används neon till?

Neon är först och främst känt för dess användning i så kallade neonrör till ljusreklamskyltar och liknande.

Många av vår tids neonrör innehåller dock inte alls neon. Endast om de är helt röda innehåller de rent neon.

De första moderna neonrören framställdes 1910, och de blev speciellt populära i USA, där det under 1920-talet till 1960-talet fanns mer än 2000 fabrikörer av de kulörta rören.

Se video: Klassiska neon-reklamskyltar från Times Square, New York på 60-talet

Video