kvicksilver

Kvicksilver: Vackert men giftigt

Kvicksilver är ett vackert, men också mycket giftigt grundämne som bland annat har använts till att utvinna guld.

Navn: Kvicksilver – från lågtyskans quiksulver (levande silver) Atomnummer: 80 Kemisk symbol: Hg

Grundämne nummer 80 i det periodiska systemet, kvicksilver, är den enda metall som är flytande vid rumstemperatur.

Kvicksilver är en silvrig flytande metall som är giftig i stort sett alla kemiska föreningar och former som det finns i. Icke desto mindre har det använts som medicin till alla möjliga åkommor, från hudsjukdomar till könssjukdomar, speciellt syfilis, där kuren dock kunde vara lika besvärlig och smärtsam som sjukdomen i sig.

Först 1759 upptäckte man att kvicksilver kunde bli fast metall om man kylde ner det tillräckligt mycket.

Vad används kvicksilver till?

Kvicksilver användes tidigare till att utvinna guld, då det som ett av få ämnen reagerar med guld. I processen bildas amalgam och därefter kan guldet utvinnas genom att koka bort kvicksilvret.

Olyckligt nog utvecklar det kvicksilverångor som är extremt giftiga och kvicksilver är på det hela taget mycket skadligt för miljön.

Större guldgruveföretag har därför valt bort den metoden, men på många ställen i världen använder mindre guldgruvor fortfarande den med stora risker för miljön.

Tidigare använde man framförallt kvicksilver medicinskt till att bota syfilis och spetälska, samt i tandläkarnas plomber.

Kvicksilver används i dag bland annat i termometrar och barometrar till att mäta tryck och i vissa typer av lysrör.

Video: Se kvicksilver upplösa guld

En av de fantastiska egenskaper kvicksilver har är att det är ett av få ämnen som kan reagera med guld. Här kan du se en droppe kvicksilver upplösa guld - eller är det guldet som upplöser kvicksilvret?

Video