Bjoern Wylezich / Shutterstock
Kol

Kol: Naturens schweiziska armékniv

Kol är ett av de viktigaste grundämnena och ingår i en uppsjö av föreningar från DNA till diamant.

Namn: Kol – av latinets carbo (träkol)

Atomnummer: 6

Kemisk symbol: C

Det är svårt att föreställa sig ett grundämne som kan finnas i fler former än kol. Grafit, träkol och diamanter består alla av kol.

Den tyska staden Nördlingen är byggd av sten som innehåller miljoner av diamanter som bildades vid ett meteornedslag för 15 miljoner år sedan.

Kraften i nedslaget var tillräckligt våldsamt för att ombilda den lokala förekomsten av grafit till diamanter. Geologer menar att nedslagsområdet runt staden rymmer minst 72 000 ton diamanter.

Dessvärre är ingen av dem större än 0,2 mm i diameter så deras kommersiella och praktiska värde är minimalt.

Vad används kol till?

Kol ingår i en uppsjö av organiska och ickeorganiska föreningar.

Kol har bland annat den egenskapen att det kan binda sig till andra kol-atomer och bilda komplexa molekyler formade som kedjor och ringar med massor av variationsmöjligheter. Diamant, stenkol och grafit är några exempel på kolföreningar med vitt skilda egenskaper.

Kol är ett viktigt element inom nanotekniken. En annan kolförening är kol-nanorör, en extrem stark förening som kan leda elektrisk ström.

Kol är livets byggstenar

Men kol bildar också gärna bindningar till andra ämnen som syre, väte, kväve, fosfor och svavel och är därmed en viktig beståndsdel i de kemiska föreningar vi förknippar med liv: DNA, protein och kolhydrater.

Video: Kolkretsloppet och klimatet

Kol finns mer eller mindre överallt i naturen: I haven, atmosfären och i marken, där det bland annat som koldioxid ingår i kolkretsloppet.

Balansen i kolkretsloppet bidrar till att bestämma vårt globala klimat - och det har betydelse för klimatförändringarna.

Det kan du se mer om i detta videoklipp: