Det periodiska systemet klor

Klor: Från salt till giftgas

Klor, grundämne nummer 17, gör vårt dricksvatten rent, men har sedan första världskriget också använts som en fruktad giftgas.

Namn: Klor – efter grekiskans chloros (gröngul) Atomnummer: 17 Kemisk symbol: Cl

Klor är en gröngul gasformigt ämne med en mycket skarp lukt. Den är giftig för levande organismer och har varit högt fruktad på grund av att den användes som giftgas under första världskriget.

Klor är starkt reaktivt, d.v.s. det bildar extremt lätt bindningar med andra ämnen. Vid normala temperaturer är klor en gas som lätt inandas. Det reagerar med vattenånga i lungorna och i ögonen och därmed uppstår syra som verkar lokalirriterande och till och med frätande.

I första världskrigets skyttegravar dog tusentals till följd av attacker med klorgas.

Vad används klor till?

Klor används bl.a. för att rena dricksvatten och det har i stort sett utrotat tyfus och kolera i alla större städer. 1991 stoppade myndigheterna i Peru kloreringen av sitt dricksvatten för att de menade att klor var cancerframkallande.

Det resulterade i att det utbröt en 10 år lång koleraepidemi med över 1 miljon offer.

En vardaglig användning av klor är natriumklorid, eller helt vanligt kökssalt (NaCl).

Video: Så blir klor till giftgas