Kisel: Sand, glas och chips

Dagens grundämne är kisel - ett fantastiskt material som ingår i sand och används till att framställa såväl glas som mikrochips.

kisel

Namn: Kisel – av tyskans Kiesel, (av fornhögtyska kisil ”kiselsten”, ”hagelkorn”) Atomnummer: 14 Kemisk symbol: Si

Kisel är en gråaktig halvmetall som praktiskt taget aldrig förekommer i ren form i naturen, men som finns i talrika kemiska föreningar i bergarter och i stort sett alla planeter.

De små hår som finns på brännässlor som gör mötet med växten så obehagligt består av kiseldioxid.

Flinta som var ett av de första råmaterial människan använde för framställning av redskap består också av kisel, och det är en viktig beståndsdel i sand som används till glasproduktion.

I andra kombinationer kan det användas vid framställning av slipmedel som är nästan lika hårda som diamanter.

Lär dig mer om det periodiska systemet här.

Video: Från sand till kisel - så framställer man mikrochips

Video