Kalcium: Essentiellt för livet

Grundämne nummer 20, kalcium, är essentiellt för levande organismer och ingår i såväl celller som tänder och skelett.

calcium

Namn: Kalcium – efter latinets calx (kalk) Atomnummer: 20 Kemisk symbol: Ca

Även om vi normalt förknippar kalcium med kalk, kritor och ben är det i rent tillstånd faktiskt en rätt mjuk silvrig metall.

I sina olika föreningar spelar det en stor roll i naturen. Kalcium reglerar musklernas funktion, bildar linserna i människans ögon och korallers skelett i haven.

1823 användes det även till uppfinnandet av kalkljuset, den tidens kraftigaste ljuskälla som ursprungligen var avsett som ett hjälpmedel för lantmätare, men kom att revolutionera teatervärlden för att man kunde sätta ett mycket skarpt ljus på enskilda aktörer på scenen.

Video: Mer om kalcium

Video

Läs mer om periodiska systemet.