jern smed

Järn: Naturens supergrundämne

Järn är ett av jordklotets vanligaste grundämnen och har en avgörande betydelse för både naturen, djur och människor.

Namn: Järn – efter fornnordiska iarn Atomnummer: 26 Kemisk symbol: Fe

Järn utgör 6,2% av jordens yta och därmed det fjärde vanligaste grundämnet på jorden (efter syre, kisel och aluminium).

Järn menas dessutom vara huvudbeståndsdelen av jordens kärna.

Galen som var läkare i det antika Grekland hade en viss idé om järnets betydelse men inte helt överblick över funktionen. Han anbefallde bland annat järnflisspån intaget i vin eller vatten som ett bra laxeringsmedel.

Som råmaterial till vapen och redskap har järn haft ett avgörande inflytande på mänsklighetens historia.

Läs mer om periodiska systemet.

Vad används järn till?

Järn utvinns av järnmalm och används inte minst till framställningen av stål. De olika ståltyperna kallas legeringar, som förutom järn innehåller andra metaller och icke-metaller (framförallt kol).

Det är essentiellt för i stort sett alla levande väsen, då järn är en viktig beståndsdel i lång rad olika enzymer och andra biologiska aktiva molekyler såsom hemoglobin i blodet.

Se video: Järn

Ett team studenter från University of Edinburgh har skapat ett "Periodic System of Videos". Här är deras video om järn: