Det periodiske system helium ballon

Helium: Det lätta grundämnet

Dagens grundämne i det periodiska systemet är helium, universums näst lättaste grundämne, som är så lätt att det kan lyfta enorma luftskepp och ballonger.

Namn: Helium – av grekiskans Helios. Atomnummer: 2 Kemisk symbol: He

Helium är en färglös och luktlös gas som har den ovanliga äran att ha upptäckts på solen innan den upptäcktes på jorden.

Helium har troligtvis spelat en roll i utvecklingen av lufttrafiken som vi känner den i dag, då USA som är världens största producent av helium under 1920-talet och 1930-talet inte ville sälja helium till Tyskland.

Det tvingade dem att fortsätta använda brandfarligt väte i sina zeppelinare, och efter katastrofen 1937, då zeppelinaren Hindenburg fattade eld under landningen, insåg man att framtidens kommersiella lufttrafik i alla fall inte låg i den riktningen.

Lär dig mer om det periodiska systemet här.

Vad används helium till?

Helium används till en lång rad ändamål, inte minst som ett medel att bära: Eftersom helium har en lägre densitet än luft kan det pumpas in i luftskepp och luftballonger och lyfta dem.

Väte är förvisso ännu lättare men till skillnad från helium är väte ytterst brandfarligt och därmed inte säkert som bärgas - vilket Hindenburg-katastrofen visade.

Video: Kan helium lyfta en man från marken?

Läs mer om periodiska systemet.