Shutterstock

Fosfor: Ljusbäraren

Grundämne nummer 15, fosfor, är ett egendomligt ämne med unika egenskaper: Fosfor kan lysa i mörkret, det kan självantända - och så är fosfor extremt viktigt för din kropp.

Namn: Fosfor – efter grekiskans phosphoros (ljusbärande) Atomnummer: 15 Kemisk symbol: P

Fosfor är ett icke-metalliskt ämne som i naturen aldrig uppträder i ren form, utan endast som olika fosfater. Kalciumfosfat är således en viktig del av skelettet, och fosfor är överlag essentiellt för liv, då det ingår i såväl DNA, RNA och ATP och de lipider som bildar cellmembran. Utan fosfor är liv som känner till det alltså otänkbart.

Fosfor glöder i mörkret

Industriellt framställd fosfor (vit fosfor) lyser i mörkret, fattar spontant eld och är i övrigt ett dödligt gift, som förstör levern om man förtär det, och bryter ner benvävnad om man andas in ångorna.

Tändstickor med fosfor producerades för första gången på 1830-talet och innehöll bland annat vit fosfor. Det krävdes bara en rå yta för att tända dem och eftersom man menade att de var för farliga förbjöds de.

I stället införde man säkerhetständstickor, innehöll andra fosforföreningar eller svavel och som krävde en speciell remsa för att kunna tändas.

Fosfor isolerades första gången 1669 av tysken Hennig Brandt som till sina grannars stora förtrytelse samlade in stora mängder urin som han därefter kokte in och bearbetade på olika sätt.

Video: Se fosfor självantända och glöda i mörkret